OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Webinar Energy Outlook Conferentie

Hoe worden onze energietransitie, de arbeidsmarkt en ons beroepsonderwijs beïnvloed door de coronacrisis? Welke uitdagingen en kansen liggen er? En wat leren we van de crisis? Praat hierover mee tijdens het webinar van de vijfde 'Energy Outlook Conferentie' op woensdagmiddag 3 juni 2020, van 15.00 tot 16.00 uur. Aanmelding verloopt via de website van de 'Topsector Energie'.

EOC 2020

We geven een 'outlook' op de toekomst van het klimaat, de arbeidsmarkt en het leven lang ontwikkelen. De crisis roept veel vragen op; wat dit betekent voor de (nabije) toekomst en hoe wij samen uit de crisis kunnen komen. Met experts op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt en 'een leven lang ontwikkelen' gaan we samen aan de slag met deze vraagstukken.


We gaan in gesprek met:

  • Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij gaat in op de impact op het klimaatakkoord en de Kennis- en Innovatieagenda.
  • Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad, voorzitter van de uitvoeringsstructuur Arbeidsmarkt en Scholing en lid van het voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels. Zij gaat in op de impact op de energietransitie en de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor de arbeidsmarkt.
  • Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Saxion. Zij gaat in op de impact op het hoger beroepsonderwijs.
  • Djurre Das, onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Hij vertelt over zijn onderzoek 'Werken op waarde geschat' en plaatst dit in de huidige context.

Meld je aan en denk en praat mee!

Deze vijfde 'Energy Outlook Conferentie' wordt aangeboden door de Topsector Energie, in samenwerking met de andere Topsectoren, Sociaal-Economische Raad, de werkgeversvereniging WENB en Platform Talent voor Technologie.

Link naar de aanmeldingspagina

Datum en tijdstip:
2020-06-03T15:00:00 2020-06-03T16:00:00
Locatie:
(online)
Adres:
Aanmeldperiode:
2020-05-25T13:00:00 2020-06-03T16:00:00