OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Interview met Nathalie van der Niet: 'Intelligente lockdown en scholing: alles wordt scherper en duidelijker'

Nathalie van der Niet, teamleider Training & Innovatie bij VodafoneZiggo vertelt: "De vrijdag voor het kabinetsbesluit kregen we te horen dat we thuis gaan werken. Voor onze organisatie gold deze maatregel meteen tot 1 juni. Dat betekende nogal wat. Mijn team zat nu letterlijk honderden kilometers uit elkaar, van Scheveningen tot Leeuwarden. Niet alleen mijn team kwam thuis te zitten, maar ook voor onze doelgroep - de 'technicians' - golden beperkende maatregelen. Zij beperkten het klantcontact tot situaties waarin dit echt noodzakelijk was, en dat verliep zoveel mogelijk telefonisch of 'op afstand'.

Foto Nathalie van der Niet - 780px

"Voor onze eigen technicians, maar ook die van onze partners, ontstond er ruimte voor extra scholing. Voor technicians van onze partners is de toegang tot de 'Field Operations Academy' verruimd. Zij kregen elke twee weken een nieuw leerpakket aangeboden. Voor de eigen en de externe technici ontwikkelde mijn team in een razendsnel tempo webinars; dat was nieuw voor ons. Deze webinars hebben we stapsgewijs beschikbaar gesteld, met als leidraad: praktisch en met toegevoegde waarde voor de business. In 'no time' bestond het aanbod uit zo’n acht webinars, over onderwerpen als Wifi, Giganet en bijvoorbeeld de norm NEN 3140."
 
Op afstand storingen verhelpen
"Ook de vraag naar softkills-scholing is toegenomen: veel communicatie verloopt nu telefonisch en achter glas. Dit vraagt van onze technicians een andere manier van communiceren. We ondersteunen onze technicians met instructiefilmpjes - voor henzelf én voor onze klanten - om problemen op afstand op te lossen. Mijn collega teamleider heeft er met zijn team voor gezorgd dat er tooling beschikbaar is, waarmee technicians met toestemming van de klant in huis kunnen meekijken bij het oplossen van een storing. Mooie initiatieven, die voortkomen uit deze bijzondere en moeilijke situatie."

Aandacht voor vitaliteit en welzijn
Naast het werk besteedt VodafoneZiggo ruim aandacht aan vitaliteit en welzijn. Nathalie: "Als medewerker kun je op allerlei momenten van de dag gebruikmaken van een personal trainer voor sportactiviteiten. Psychologische ondersteuning is beschikbaar voor medewerkers die gebukt gaan onder de huidige situatie.

Ook op het gebied van verlof zijn er mooie extra regelingen beschikbaar. Bijvoorbeeld voor medewerkers, die vanwege hun thuissituatie meer vrije tijd nodig hebben: voor elk uur dat een medewerker verlof neemt krijgt hij een uur extra van de werkgever, met een maximum van 14 dagen."

Leren en ontwikkelen in het team van trainers
"Deze crisis vraagt een heel andere manier van werken. Om onszelf te blijven inspireren, hebben we verschillende zaken ingeregeld. Van geregeld via teams bij elkaar op de koffie tot het zelf volgen van mooie webinars, die je nieuwe inzichten kunnen geven. Zo hebben we met elkaar een webinar gevolgd waarin het vergelijk is gemaakt tussen de angsten voor corona en de angsten die je beleeft tijdens het zeilen van de Noordpool naar de Carib. Een ander voorbeeld: hoe je webinars als instrument kunt inzetten. Zo leren we hoe we via webinars collega’s enthousiasmeren om meer van het opleidingsaanbod te benutten."

Van klasjes naar 'Go digital!'
"Binnen VodafoneZiggo zullen we de online leervormen na deze Coronaperiode voortzetten. We zaten al in een transitie van klasjes van 10 tot 12 deelnemers naar ‘go digital’. Het omgooien van klassikaal naar online leren, leren op maat, leren op de werkplek was voor de Coronaperiode al in gang gezet. In deze voortgaande vernieuwing ligt mijn hart en passie. De huidige tijd vraagt om een grote snelheid in innovaties. Wat je vandaag bedenkt, moet binnen enkele dagen operationeel zijn. Hierin moet je wel de balans vinden tussen snelheid en kwaliteit en meerwaarde voor het bedrijf."

Leidinggeven in de coronatijd
"Als leidinggevende heb ik de bila’s met mijn teamleden via MS-Teams voortgezet. Voor het informele gesprek is er dagelijks om een koffiemomentje van een kwartier: 'Op de koffie bij ...', onder het mom van 'wie kan, die komt'. Dat 'praatje pot' moet je er wel inhouden.

Gaandeweg de coronaperiode zie je wel verschillen. In de eerste twee weken heerst er euforie en nemen medewerkers vele initiatieven. In de derde week zie je bij enkele collega’s een dipje ontstaan. In de vierde week ga je als leidinggevende weer meer focus aanbrengen op werk en resultaat. In deze periode moet je op een andere manier managen. In een gesprek via het beeldscherm mis je de subtiele communicatie. Je moet scherper luisteren en kijken."

'In deze tijd komt duidelijk bovendrijven hoe een ieder omgaat met lastige situaties. De ene collega komt zelf met oplossingen en de ander is meer met zichzelf bezig.'


Nathalie: "Een ander belangrijk punt is voor mij openheid en je kwetsbaar opstellen. Delen met het team, wat ik lastig vind in deze tijd en met het thuiswerken. Hiermee creëer je ruimte voor anderen om hierover in openheid te spreken. Misschien is het nu belangrijker dan ooit om de kwetsbaarheid te benoemen.

Al met al is dit een interessante periode, waarin je door elkaar wordt geschud. Je wordt je meer dan ooit bewust van waar je passie ligt. Nu je thuis zit, moet je terugschakelen naar jouw basis. Het wordt allemaal scherper en duidelijk."

logo VodafoneZiggo 465px