'WATT?'-campagne voor jongeren

De voorlichtingscampagne 'WATT?' was bedoeld om jongeren bekend te maken met het werken in de energiesector. Op de middellange en lange termijn behoudt de sector een onverminderde vraag naar voldoende gekwalificeerd technisch personeel. In 2019 is besloten dat deze campagne beëindigd wordt, maar tot eind juni 2020 verleent bureau 'DST Jongerencommunicatie' nog enkele diensten.

logo WATT-campagne

Doelstelling
De voorlichtingscampagne 'WATT?' was gericht op scholieren en studenten die nog een vervolgopleiding of een beroep moeten kiezen. Voor een goede keuze is het belangrijk dat zij kennis hebben gemaakt met het werken in de energiesector.

Informatie voor docenten en decanen
De WATT?-campagne was ook gericht op docenten techniek en NLT en op decanen van het (v)mbo, havo, vwo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs.
 
Wat kan er tot eind juni 2020 (geregeld worden)?

  • De website WATT? is verhuisd naar 'watt-energize.nl' en blijft voorlopig bereikbaar en - in beperkte mate - actueel gehouden, in afwachting van een nieuwe campagne.

  • Het e-mailadres is op 18 juni 2020 gewijzigd in energize (at) watt-energize.nl
  • Bestellingen van voorlichtingsmateriaal via de website worden tot 24 juni 2020 gehonoreerd zolang de voorraad strekt.

  • Voor de aanvraag van excursies kunnen scholen direct contact opnemen met de contactpersoon van de excursielocatie. Het vervoer wordt door henzelf of het betreffende bedrijf geregeld en betaald.

  • Voor de aanvraag van gastlessen kunnen scholen direct contact opnemen met een gastdocent bij hen in de buurt. De vergoeding van de gastdocenten betalen de scholen zelf.

  • Voor het lenen van standmaterialen (interactieve spellen, standwanden, balies, etc.) kunnen de bedrijven direct contact opnemen met de loodsbeheerder. De kosten voor het vervoer en eventuele reparatiekosten zijn voor rekening van het bedrijf dat de materialen leent.

Voorlichtingsmateriaal (zolang de voorraad strekt)

  • diverse brochures, posters en lesmaterialen
  • lesopdrachten bij de diverse themabrochures
  • praktische technische praktijkvoorbeelden uit de energiewereld

Download het overzicht van de WATT?-campagne (pdf)

Open dagen
In 2020 zijn er open dagen en informatiebijeenkomsten op de scholen gepland.
U vindt deze in de WATT?-kalender.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinika Knoef.