'WATT?' campagne voor jongeren

De voorlichtingscampagne WATT? wil jongeren in toenemende mate bekend maken met het werken in de energiesector. Dat is en blijft hard nodig: op de middellange en lange termijn behoudt de energiesector een onverminderde vraag naar voldoende gekwalificeerd technisch personeel. De productie en het vervoer van energie blijft namelijk mensenwerk, ondanks forse investeringen in automatiseringstechniek.

Doelstelling
De voorlichtingscampagne 'WATT?' richt zich op scholieren en studenten die nog moeten kiezen voor een vervolgopleiding en/of een beroep. Vóór die keuze is het van belang dat zij kennis hebben gemaakt met het werken in de energiesector. Alleen dan zullen jongeren in hun overwegingen ook de diverse opleidings- en carrièremogelijkheden in de energiesector meenemen.

Doelgroepen
WATT? is gericht op scholieren en studenten, docenten techniek en NLT en decanen van het (v)mbo, havo, vwo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.
 
Persoonlijk contact met jongeren, docenten, decanen en ouders

 • organisatie van bedrijfsbezoeken
 • deelname aan regionale onderwijsbeurzen in Eindhoven, Zwolle en Utrecht
 • presentaties/workshops tijdens landelijke en regionale bijeenkomsten van techniekdocenten en/of decanen
 • verzorgen van interactieve gastlessen 'op maat' op scholen
 • klankbordgesprekken om kwaliteit en effectiviteit van WATT? hoog te houden

Voorlichtingsmateriaal

 • informatiebrochures, posters, lesmaterialen
 • lesopdrachten bij de diverse themabrochures
 • praktische, technische praktijkvoorbeelden die de energiewereld concreet en zichtbaar maken
 • de website www.watt.nl

Promotie

 • Mailing met overzichtsfolder WATT?
 • Digitale nieuwsbrieven

De WATT?-campagne blijft het accent leggen op het persoonlijke contact met de doelgroep, door gastlessen en excursies, maar ook door presentaties tijdens beurzen en open dagen. In 2016 is er meer aandacht besteed aan beroepen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT), de techniek achter energieproductie, de energieketen en decentrale energieopwekking.

Download het overzicht van de WATT?-campagne (pdf)

Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie contact op met Marco Sassen.