Veiligheidsvoorschrift Warmte (VeWa)

VeWa is ontwikkeld om invulling te geven aan de betreffende bepalingen van de Arbowetgeving. Het voorschrift draagt bij aan procesmatig en veilig werken met warmtevoorzieningssystemen.

De instructie VeWa is een veiligheidsvoorschrift voor de bedrijfsvoering van warmte- voorzieningssystemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van/bij warmtebedrijven. Deze bedrijfsvoering is inclusief de werkzaamheden aan, met of nabij die warmtevoorzieningssystemen die in opdracht van de warmtebedrijven worden uitgevoerd.

Doelgroep
VeWa is derhalve bedoeld voor werknemers van warmtebedrijven én voor aannemers en installateurs die voor deze bedrijven werken.

Is de instructie VeWa verplicht?
De volledige instructie van een dag is verplicht voor:

  • examenkandidaten die niet eerder een VeWa-certificaat hebben behaald,
  • personen van wie het certificaat langer dan een jaar is verlopen.

Verder mag het examen niet eerder dan zeven kalenderdagen na de instructie worden afgelegd.

In geval van een herhalingsinstructie volstaat het als de kandidaat de e-learning oppakt, het VeWa-document leest of de instructie van een collega krijgt. Direct aansluitend mag de toets worden afgenomen.

 
Instructiematerialen
Bij de VeWa worden onderstaande materialen ingezet:

  • Een PowerPoint presentatie voor klassikale instructie (circa drie uur).
  • Een film met een voorbeeld 'veilig instellen' in een papierfabriek.
  • E-learning, digitaal toegankelijk op de ENb-Academie;
    (accounts worden verstrekt via de erkende opleiders en examenbureaus)
  • 12 checklists met praktische werkinstructies.

Erkende opleiders
De VeWa-instructie kan worden gevolgd bij de volgende opleidingsbureaus:

    TESI: info@tesi.nl  tel. 076 5430811
    Stedin Bedrijfsschool: bedrijfsschool@stedin.net  tel. (088) 895 55 25
    Ponsioen Opleiding en Advies:
    opleiden@ponsioen.biz  tel. (06) 422 527 21 of (06) 416 023 89
    KWR Exergie: info@kwrexergie.nl  tel. (0299) 76 90 51
    Opleidingscentrum Nederland BV (OCNED):
    info@ocned.net  tel. (0321) 33 90 64

Erkende examenbureaus
Het afnemen van de VeWa-toets kan uitsluitend worden gedaan door een van de drie erkende bureaus:

    Stedin: bedrijfsschool@stedin.net  tel. (088) 895 55 25
    Stichting Examenburo Excent:
    administratie@examenburoexcent.nl  tel. (076) 564 07 04
    Instituut voor Technische Vakexamens:
    itv@itvexamens.nl  tel. (088) 636 31 11

Werkwijze online toetsen
De examenbureaus beschikken over online toetsen, waarbij de vragen at random uit een itembank worden gehaald. De uitslag van de toets is snel bekend; kandidaten kunnen hun resultaten al na één dag online bekijken.

De bureaus hebben tevens de beschikking over de toets-historie van de door hen geëxamineerde kandidaten.

VeWa-certificaat
De ingangsdatum van het certificaat is de datum waarop de toets met succes is afgelegd. Het certificaat vervalt drie jaar later.

Kosten opleidingsmaterialen
De opleidingsmaterialen zijn ontwikkeld met een financiële bijdrage van het O&O fonds Energienetwerkbedrijven. Medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten bij de WENB kunnen gratis gebruik maken van de materialen.

Bedrijven die niet zijn aangesloten bij de WENB betalen 55 euro (ex btw) per uitgegeven VeWa-certificaat.
 
Meer informatie?
Het geselecteerde toetssysteem komt van leverancier Andriessen. Het is ingeregeld naar de wensen van de warmtebedrijven en omvat alle bestaande toetsen. U kunt ook contact opnemen met Bart van Eggelen, beleidsadviseur voor de O&O fondsen.