BEI-BSP

BEI-BSP - 01 - 765X300px
 • veiligheidsinstructies voor PLb 
 • elektrotechnische installaties
 • niveau: MBO-3
 • 30-45 minuten per e-learning
BEI-BSP - 01 - 765X300px Picto PLb cat veiligheid

Uniforme instructies over BEI-BSP voor iedereen die werkt of handelingen verricht aan, of in de nabijheid van elektrotechnische installaties.

BEI-BSP bevat noodzakelijke uitbreidingen, beperkingen, verduidelijkingen en uitwerkingen op de bestaande normen en enkele praktische voorbeelden die binnen de energieproductiebranche worden toegepast om veilig te werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties volgens de NEN 3140 en NEN 3840.

Hoofddoel van deze e-learning is dat medewerkers van de productie- en aannemingsbedrijven, waarvoor BEI-BSP van kracht is, het juiste werkproces in de praktijk toepassen, doordat de bekendheid van de BEI-BSP is vergroot en zij uniforme instructies over BEI-BSP en de arbeidscatalogus krijgen. Deze uniformiteit en herkenbaarheid in instructie verhoogt de veiligheid voor de werknemers in de productiesector.

Doelgroep

Deze e-learning is bedoeld voor iedereen die werkt of handelingen verricht aan, of in de nabijheid van elektrotechnische installaties binnen de energieproductie- en -leveringsbedrijven.

Resultaat

Na het succesvol doorlopen van de e-learning kent de deelnemer:

 • Hoe de regelgeving rond het werkplan, schakelplan en de veiligheidsmaatregelen in elkaar steken.
 • De werkwijze en procedure bij overdracht van verantwoordelijkheid.
 • Hoe de BEI-BSP bijdraagt aan uniform veilig werken aan of in de nabijheid van elektrotechnische installaties.
 • De verantwoordelijkheden tijdens uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.

Een quote van een deelnemer:

"Door de toelichting en aanvulling uit de BEI-BSP op bestaande normen NEN-3140 en NEN-3840 voor de elektriciteits-productiesector ben ik mij bewust van het belang van uniform en veilig werken.  Ook weet ik wat er van mij verwacht wordt bij het werken en handelingen aan, of in de nabijheid van elektrotechnische installaties."

Inhoud

 • Organisatie
 • Aanwijzingen
 • Werkplan
 • Schakelplan
 • Veiligheids- en uitvoeringsplan
 • Overdracht van verantwoordelijkheid
 • Meldpunten
 • Raamopdrachten
 • Werkprocedures LS
 • Bedrijfsprocedures
 • Werkinstructie
 • Afkortingen

Praktische informatie

Duur:
Deze e-learning neemt 30 tot 45 minuten in beslag.

Beoordeling:
Na het volgen van de e-learning volgt een kennistoets. Bij een positief toetsresultaat van 70% ontvangt de kandidaat een certificaat. Dit certificaat is belangrijk, omdat de monteur zonder dit certificaat niet mag werken in de energiecentrale. Dit certificaat is geldig voor drie jaar.

Uitvoering:
Deelname aan deze e-learning verloopt via de ENb academie of het LMS van de energieproductiebedrijven.

Kosten:
Deze e-learning is gratis voor bedrijven die lid zijn van de Werkgeversvereniging WENB.