Het bestuur

052 photoyou

Het O&O fonds PLb kent een paritair samengesteld bestuur.

Het O&O fonds PLb kent een paritair samengesteld bestuur.

In principe bestaat het bestuur uit vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds PLb

  • René Eijsvogel (WENB, voorzitter)
  • Marcelle Buitendam (FNV, penningmeester)
  • Bart Beljaars (WENB, lid)
  • Arno Reijgersberg (CNV, lid)

Pim Beljaars is als ambtelijk secretaris verbonden aan dit bestuur.