Arbeidsmarkt

thema-arbeidsmarkt

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden is cruciaal voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

Het O&O fonds PLb volgt de arbeidsmarkt, speelt in op kansen en anticipeert op uitdagingen.

Hiervoor zijn drie redenen:

  • Aanbod en vraag zijn lang niet altijd in evenwicht.
  • De invloed van de overheid op de arbeidsmarkt kan groot zijn.
  • De energietransitie en technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de invulling van werk: van 'een baan voor het leven' naar 'werk voor het leven'.

Programma's van O&O fonds PLb

Het O&O fonds PLb ontwikkelt programma's die de cao-partijen kunnen gebruiken om hun achterbannen te informeren, bewust te maken of om discussie uit te lokken. Onze adviseurs bevragen bedrijven en medewerkers om:

  • meningen en dynamiek in een sector te peilen;
  • werknemers perspectief te bieden;
  • ontwikkelingen te duiden en scenario's te beschrijven.

Meer weten over thema arbeidsmarkt?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marinika Knoef, programmamanager arbeidsmarkt.