Projecten van O&O fonds PLb

Hieronder vindt u de opleidingen en persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor de sector energieproductie- en -leveringsbedrijven:


DUURZAME INZETBAARHEID

Binnen het Programma DI vinden er vier projecten plaats, die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het stimuleren van de eigen regie:

Platform voor Duurzame Inzetbaarheid ('Tiptrack')
Dit online 'Platform DI' bestaat uit een desktop versie en een app voor uw medewerkers, waarmee zij praktisch en concreet aan de slag kunnen met duurzame inzetbaarheid.

Project 'Bewustwordings- en Activeringscampagne voor DI

Onderzoek naar eigenaarschap op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van competenties

Ontwikkeling en uitvoering van interventies (ontwikkelings- en scholingsactiviteiten)


INSTROOMBEVORDERING

WATT? (campagne voor jongeren)
Deze voorlichtingscampagne is beëindigd, maar veel materiaal is nog beschikbaar! 'WATT?' was bedoeld om jongeren bekend te maken met het werk in de energiesector. Op de middellange en lange termijn verwacht de sector een onverminderde vraag naar voldoende gekwalificeerd technisch personeel. De informatie is nu centraal opgeslagen op de website 'WATT Energize'.

Gastlessen zó geregeld
Op het platform 'Gastlessen zó geregeld' kunnen scholen een gastles, bedrijfsbezoek of snuffelstage regelen met de Nederlandse energiebedrijven. Dit is een initiatief van Jet-Net en Technet, waarmee het O&O fonds PLb een samenwerking is aangegaan. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit initiatief neem dan contact op met Marinika Knoef, programmamanager Future Fit.
Naar de gastlessen van de energiebedrijven (website 'Gastlessen zó geregeld')


VAKINHOUDELIJK

  • E-learning Kolengestookte Centrales (deze pagina is nog niet ingevuld)
  • Power Plant Simulator (deze pagina is nog niet ingevuld)


VEILIGHEID

Veiligheid in Centrales (e-learning)
Door 'poortinstructie' van medewerkers in energieproductiecentrales wordt veilig werken bevorderd. Er wordt voortdurend getoetst of hun kennis wel actueel en adequaat is. Hierbij komen zaken aan de orde als het belang van omgevingsrisico’s, werkvergunningsprocedures, Taak Risico Analyse (TRA) en Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). Maar ook het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het interpreteren van bedrijfsspecifieke normen en regels binnen de sector PLb.

Veiligheidsvoorschrift Warmte (VeWa)
'VeWa' is ontwikkeld om invulling te geven aan de betreffende bepalingen van de Arbowetgeving. Het voorschrift draagt bij aan procesmatig en veilig werken met warmtevoorzieningssystemen. De instructie VeWa is een veiligheidsvoorschrift voor de bedrijfsvoering van warmte- voorzieningssystemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van/bij warmtebedrijven. Deze bedrijfsvoering is inclusief de werkzaamheden aan, met of nabij die warmtevoorzieningssystemen die in opdracht van de warmtebedrijven worden uitgevoerd.