Projecten van O&O fonds PLb

Hieronder vindt u onze projecten voor de sector energieproductie- en -leveringsbedrijven.


DUURZAME INZETBAARHEID

Platform voor Duurzame Inzetbaarheid ('Tiptrack')
Dit online 'Platform DI' bestaat uit een desktop versie en een app voor uw medewerkers, waarmee zij praktisch en concreet aan de slag kunnen met duurzame inzetbaarheid. Hieraan zijn drie deelprojecten gekoppeld:


INSTROOMBEVORDERING

WATT? (campagne voor jongeren) - beëindigd!
De voorlichtingscampagne WATT? was bedoeld om jongeren bekend te maken met het werk in de energiesector. Op de middellange en lange termijn behoudt de energiesector een onverminderde vraag naar voldoende gekwalificeerd technisch personeel. Deze campagne is beëindigd, maar de website is onder de naam 'WATT Energize' nog beschikbaar en veel materiaal is er nog te downloaden.


VAKINHOUDELIJK

  • E-learning Kolengestookte Centrales (deze pagina is nog niet ingevuld)
  • Power Plant Simulator (deze pagina is nog niet ingevuld)


VEILIGHEID

Veiligheid in Centrales (e-learning)
Door 'poortinstructie' van medewerkers in energieproductiecentrales wordt veilig werken bevorderd. Er wordt voortdurend getoetst of hun kennis wel actueel en adequaat is. Hierbij komen zaken aan de orde als het belang van omgevingsrisico’s, werkvergunningsprocedures, Taak Risico Analyse (TRA) en Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). Maar ook het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het interpreteren van bedrijfsspecifieke normen en regels binnen de sector PLb.

Veiligheidsvoorschrift Warmte (VeWa)
'VeWa' is ontwikkeld om invulling te geven aan de betreffende bepalingen van de Arbowetgeving. Het voorschrift draagt bij aan procesmatig en veilig werken met warmtevoorzieningssystemen. De instructie VeWa is een veiligheidsvoorschrift voor de bedrijfsvoering van warmte- voorzieningssystemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van/bij warmtebedrijven. Deze bedrijfsvoering is inclusief de werkzaamheden aan, met of nabij die warmtevoorzieningssystemen die in opdracht van de warmtebedrijven worden uitgevoerd.