Pim Beljaars 360x405px
Pim Beljaars 765x300px

Mijn ervaring en deskundigheid zet ik met overgave in voor de O&O sectorfondsen GEO, KTb, NWb en PLb. Jarenlang heb ik bedrijven en sectoren geadviseerd, onder andere over HRM, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarkt. Dat doe ik nu voor werknemers en werkgevers in de aangesloten sectoren.

Mijn drijfveer daarbij is het bieden van maatschappelijk toegevoegde waarde. Ik behaal graag samen met anderen resultaten, bij voorkeur via innovatieve trajecten. Ik geniet ervan als mensen in hun werk en in hun vak groeien.

De diensten en opleidingen van onze opleidings- en ontwikkelingsfondsen zichtbaarder te maken is voor mij een belangrijke taak. Ervoor zorgen dat deze optimaal gebruikt worden; er zijn prachtige diensten beschikbaar, die momenteel slechts in beperkte kringen bekend zijn binnen de bedrijven en hun medewerkers. Ik wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling (de tweede O in O&O-fonds) van medewerkers, door slimme en nuttige zaken te ontwikkelen en aan te bieden in nauwe samenwerking met deskundigen in de sectoren en de cao-partijen.