Marinika Knoef 360x405px
Marinika Knoef 765x300px

Ik werk graag aan ontwikkeling; van organisaties, van mensen, van mezelf. Je 'leven lang ontwikkelen' is door mijn familie altijd voorgedaan. Steeds blijven leren op verschillende manieren is voor mij belangrijk. Ik geloof erin dat blijven ontwikkelen je energieker houdt, wendbaar, en je ook betrokken houdt bij je omgeving.

Organisaties zijn aan verandering onderhevig. 'Workplace Innovation' is binnen Europa een ingeburgerd begrip aan het worden. Alle technologische vernieuwingen van de afgelopen jaren brengen niet alleen veranderingen teweeg in ons werk, maar ook in ons leven van alle dag.

Veranderingen hebben invloed op vrijwel elke sector, hoe we ons werk in de toekomst organiseren. 'Human Capital' wordt steeds meer een bepalende factor voor economische groei, innovatie en concurrentieslagkracht. Het boeit mij al jaren hoe je de talenten van mensen kunt behouden, ontwikkelen en vergroten om daarmee de prestaties van de organisatie op een hoger level te tillen.

Ik houd me graag bezig met uitlopende vraagstukken:

  • Hoe gaan we de gigantische uitdaging aan om nu en in de toekomst voldoende en gekwalificeerd personeel te krijgen en te behouden voor de energiesector?
  • Hoe zet je optimaal de kennis en kunde van medewerkers in?
  • Hoe speel je soepel in op de veranderingen die op een organisatie afkomen?
  • Hoe bevorder je de vitaliteit, bevlogenheid, het welzijn en de prestaties van medewerkers?
  • Hoe verklein je de mismatch op de arbeidsmarkt?
  • Hoe maak je het technisch onderwijs aantrekkelijk voor jongeren?
  • Hoe zet je maximaal het onbenut arbeidspotentieel in voor de sector?
  • Hoe ziet de employer branding eruit?
  • Wat zijn de benodigde skills voor de toekomst?

Al ruim 25 jaar beweeg ik mij op het snijvlak van mens, organisatie en verandering. Vaak was ik de verbindende kracht achter de strategische samenwerking op de arbeidsmarkt. Ook heb ik een aantal jaren gewerkt als HR-businesspartner voor  technische bedrijven. Door mijn ruime managementervaring kan ik me goed verplaatsen in de uitdagingen die op organisaties afkomen. Ik verdiep me graag in de specifieke situatie van werkgevers.

Als programmamanager arbeidsmarkt help ik organisaties om de impact van uw organisatie te vergroten door het optimaal aantrekken en inzetten van menselijk kapitaal.