Thema Duurzame Inzetbaarheid

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden is cruciaal voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen, nu en in de toekomst. Met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de continue veranderingen op de werkvloer door voortschrijdende technologie, nieuwe inzichten en werkwijzen, is het noodzakelijk dat werknemers 'fit voor de job' blijven. Zowel binnen uw bedrijf als daarbuiten. Werknemers hebben daarin zelf een grote rol, want zij moeten blijven leren, ontwikkelen en werken aan een goede gezondheid. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Relevante thema’s
Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds nieuwe onderwerpen binnen het thema duurzame inzetbaarheid relevant worden. Zo vormt de energietransitie, bijvoorbeeld, een grote uitdaging voor de energiebedrijven. En daardoor is het noodzakelijker geworden om te investeren in de ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de medewerkers. Ook gebeurt er veel op het gebied van vitaliteit, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Eigenaarschap werknemer
De werknemer is eigenaar van zijn of haar eigen duurzame inzetbaarheid. Een duurzaam inzetbare medewerker kan beter omgaan met veranderende functie-eisen, is flexibeler, gezonder en gemotiveerder. Dit heeft een positieve invloed op het verloop van loopbaan en arbeidswaarde. Duurzame inzetbaarheid is daarom essentieel voor het arbeidsmarktperspectief van alle medewerkers, ongeacht leeftijd, functie en arbeidsrelatie.

Rol van de werkgever
De werkgever heeft vanzelfsprekend een groot belang bij medewerkers die goed 'in positie' zijn en blijven. Zijn rol is om alle externe en interne ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de impact te analyseren op competenties en vaardigheden op de werkvloer. Ook werkt de werkgever aan bewustwording bij de medewerkers. Zij beseffen dat werken aan duurzame inzetbaarheid nodig is voor arbeidsmarktperspectief en werkplezier.

De werkgever moet dit proces van inzicht, ontwikkeling en gedrag wel faciliteren, zodat werknemers daadwerkelijke stappen gaan zetten. Juist het samenspel tussen werknemer en werkgever is van cruciaal belang voor het maken van echte stappen richting duurzame inzetbaarheid!

Bijdragen door het O&O fonds
Het O&O fonds NWb draagt graag bij aan duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling. Door beleidsvorming en de ontwikkeling en financiering van bedrijfsprojecten bevorderen we de vitaliteit, de gezondheid en de inzetbaarheid van de medewerkers in de sector.

Vanuit het O&O fonds NWb worden er voor de sector activiteiten ontwikkeld om aan duurzame inzetbaarheid te werken.
Momenteel lopen er twee onderzoeken vanuit de werkgeversvereniging WENB, naar de effectiviteit van de vitaliteitsregeling en naar de belasting en belastbaarheid van de medewerkers in de wacht- en storingdienst. Deze worden door het O&O fonds NWb gefinancierd.

Vragen over duurzame inzetbaarheid?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.

Afstemming met andere initiatieven voor DI

Vanuit de werkgeversverenigingen WENB en WWb wordt ook aandacht geschonken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zij focussen meer op de aspecten gezondheid en vitaliteit van medewerkers.

Lees hoe de WENB het thema DI benadert en over het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' (website WENB)

Lees meer over duurzame inzetbaarheid bij de drinkwaterbedrijven (website WWb)