Projecten van O&O fonds NWb

Hieronder vindt u de opleidingen en persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor de sector energienetwerkbedrijven:

INSTROOMBEVORDERING

WATT? (campagne voor jongeren)
Deze voorlichtingscampagne is beëindigd, maar een nieuwe campagne is op komst! 'WATT? was bedoeld om jongeren bekend te maken met het werk in de energiesector. Op de middellange en lange termijn verwacht de sector een onverminderde vraag naar voldoende gekwalificeerd technisch personeel. De informatie is nu centraal opgeslagen op de website 'WATT Energize'.

Gastlessen zó geregeld
Op het platform 'Gastlessen zó geregeld' kunnen scholen een gastles, bedrijfsbezoek of snuffelstage regelen met de Nederlandse energiebedrijven. Dit is een initiatief van Jet-Net en Technet, waarmee het O&O fonds NWb een samenwerking is aangegaan. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit initiatief, neem dan contact op met Marinika Knoef, programmamanager Future Fit.
Naar de gastlessen van de energiebedrijven (website 'Gastlessen zó geregeld')


VAKINHOUDELIJK

Nestor Elektriciteit (e-learning)
Uitval van de stroomvoorziening is heel vervelend. Maar de registratie van storingen levert ons wel inzichten op hoe we het elektriciteitsnetwerk kunnen verbeteren. Daarom worden alle storingsgegevens in het elektriciteitsnetwerk vastgelegd in de veiligheidsindicator 'Nestor Elektriciteit'.

Nestor Gas (e-learning)
Een onderbreking van de gasvoorziening is erg vervelend. Helaas komt dit nogal eens voor bij graafwerkzaamheden. Maar registratie van storingen leveren inzichten op hoe we het gasnetwerk kunnen verbeteren. Daarom worden alle storingsgegevens in het gasnetwerk vastgelegd in de veiligheidsindicator: project 'Nestor Gas'.

Power Minor / Power Course
Een samenwerkingsverband van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam en netbeheerder TenneT. Deze minor biedt hbo-studenten elektrotechniek een zeldzaam kijkje in de keuken van energieproductie, energietransport en energiedistributie. Uniek voor Nederland!

Technicus E+G (niveau: mbo 4)
De grote netwerkbedrijven, verschillende ROC’s en het O&O fonds ENb hebben de handen ineengeslagen en een opleiding Technicus Elektra en Gas (niveau mbo-4) opgezet. Deze opleiding maakt mbo-leerlingen enthousiast voor een loopbaan binnen de netwerksector en is geheel toegesneden op de geldende vakbekwaamheidseisen.