Het bestuur

052 photoyou

Het O&O fonds NWb kent een paritair samengesteld bestuur.

Het bestuur bestaat uit vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds NWb

  • Wouter van de Loo (WENB, voorzitter)
  • Özcan Colak (FNV, penningmeester)
  • Helmut Feringa (WENB, lid)
  • Aynur Polat (CNV, lid)

Pim Beljaars is als ambtelijk secretaris verbonden aan deze besturen.