Onze organisatie

052 photoyou

Vanuit het O&O fonds NWb initiëren en organiseren we activiteiten om de instroom van nieuw talent te bevorderen en talent in de sector verder te ontplooien. Zo creëren we nieuwe mogelijkheden voor de loopbaan van medewerkers in de bedrijven.

Inrichting van het O&O fonds NWb

Samenstelling van de besturen
Ons O&O fonds kent een paritair samengesteld bestuur van vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Bedrijven en vakbonden
De bedrijven en bonden die aangesloten zijn bij een cao hebben direct invloed op de opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten die het O&O fonds NWb ontplooit.

Commissies en werkgroepen
Ons O&O fonds kent commissies en werkgroepen, die hun activiteiten richten op het stimuleren van de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de betreffende sector. Ze zijn bemand door inhoudsdeskundigen op het gebied van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid vanuit de bedrijven.

Organisatie en coördinatie

Het servicebureau van het O&O fonds NWb verzorgt de organisatie voor de besturen, de opleidingscommissies en de project- en werkgroepen van het O&O fonds voor bovenstaande sectoren. Is er onvoldoende deskundigheid aanwezig bij de deelnemende bedrijven, dan schakelt het bureau externe experts in voor technische of vakinhoudelijke ondersteuning.

Het adres van het servicebureau en onze contactgegevens vind je op de webpagina 'contact'.