OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR BEDRIJVEN IN SECTOR 'GRONDSTOFFEN ENERGIE EN OMGEVING'

Sectorfonds AMb

Zorg voor afvalverwerking en het milieu

Dankzij de bedrijven in de sector Grondstoffen Energie en Omgeving (voorheen: Afval & Milieu) blijft Nederland schoon en leefbaar. De mensen die daar werken - zoals chauffeurs, beladers, vuilverbranders, sorteerders, werkvoorbereiders en planners - spannen zich dagelijks in om vuilnis op te halen, te verbranden, verwerken of hergebruiken.

Om deze dienstverlening op hetzelfde hoge niveau te houden houdt het O&O fonds GEO (voorheen: 'AMb') de ontwikkelingen goed bij en dragen we bij aan hoogwaardige opleidingen en trainingen.
 
Het O&O fonds GEO initieert, begeleidt en financiert allerlei activiteiten op het gebied van opleiding, ontwikkeling en instroombevordering voor de sector. In dit deel van de website lees je er alles over.

 

Lees meer

Meer GEO-nieuws

Meer nieuws

Marco Sassen: "Alles moet kloppen bij een succesvolle subsidieaanvraag"

Toen het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid bekendmaakte dat de MDIEU-subsidie er zou komen zijn de O&O fondsen voor onze sectoren direct in actie gekomen.

Wij helpen de medewerkers in onze sectoren graag zo goed mogelijk om zonder problemen tot die verhoogde AOW-leeftijd door te werken. Daarbij gaat het om mogelijkheden voor werken aan duurzame inzetbaarheid en eventueel eerder uittreden.

Marco 2 - carroussel 400px

De O&O fondsen hebben alle belanghebbenden, de sociale partners, geïnformeerd over deze nieuwe regeling. Zij hebben deze keer een cruciale rol bij de subsidieaanvraag!

Lees verder