Projecten van O&O fonds GEO

Hieronder vindt u onze projecten voor de sector 'Grondstoffen Energie en Omgeving':

E-learning: 'Blijf de baas over de situatie'

Medewerkers binnen de sector Grondstoffen Energie en Omgeving hebben bij het uitvoeren van hun taken dagelijks contact met het publiek. De meeste contacten verlopen prima. Maar helaas zijn er ook contacten die alles behalve vriendelijk verlopen. Dit gebeurt in toenemende mate en het lijkt een weerspiegeling van de huidige samenleving. De media berichten regelmatig over incidenten waarbij medewerkers van hulpdiensten en gemeenten worden bedreigd door het publiek.

E-learning: 'Veilig Werken met de Zijlader'

Om tegemoet te komen aan een algemene wens binnen de bedrijven heeft het O&O fonds een veiligheidsinstructie ontwikkeld voor chauffeurs van zijladers. Tijdens de werkzaamheden met een zijlader kunnen zich namelijk gevaarlijke situaties voordoen. Door de goede ervaringen met e-learning bij andere projecten heeft de sector Grondstoffen Energie en Omgeving voor deze vorm gekozen.

Integriteitscampagne: 'Hoe pak jij dit aan?'

Wat is 'normaal gedrag'? En wat niet? De werknemers kennen de officiële regels meestal wel, maar in de dagelijkse praktijk blijkt dat deze in verschillende situaties lastig zijn na te leven. De integriteitscampagne 'Hoe pak jij dit aan?' helpt werkgevers bij het beantwoorden van de vraag "Hoe zorg je ervoor dat integriteit zodanige aandacht krijgt binnen het bedrijf dat ongewenst gedrag steeds minder voorkomt?".

Project 'Safe Waste Driver'

Innovaties voor de toekomst hoeven niet ingewikkeld te zijn. Soms is een eenvoudige ingreep voldoende om een ontwikkeling of verandering in gang te zetten. Het project 'Safe Waste Driver' is eenvoudig op te pakken en zeer effectief! Een e-learning methodiek om je 'Het Nieuwe Rijden' eigen te maken.

Project 'Trillen Zijladers'

Langdurig trillen van zijladers kan leiden tot schadelijke effecten voor chauffeurs bij afvalbedrijven. In het ergste geval kan het leiden tot uitval. Om te onderzoeken hoe deze effecten en de daaruit voortkomende uitval te voorkomen, heeft de Opleidingscommissie GEO (voorheen: 'AMb') het project 'Trillen Zijladers' in het leven geroepen.

Project: 'Veilig Werken in de Afvalinzameling' (VIA)

Deze training is speciaal ontwikkeld voor chauffeurs, beladers en uitzendkrachten in de afvalinzamelingsbranche. Het is een e-learning pakket, waarmee nieuwe medewerkers zich optimaal kunnen voorbereiden op hun werkzaamheden. Ervaren medewerkers kunnen hiermee hun kennis opfrissen en de aspecten die zij minder goed beheersen extra aandacht geven.

WATT? campagne (voor jongeren) - beëindigd, maar nieuwe campagne is op komst

De voorlichtingscampagne WATT? was bedoeld om jongeren bekend te maken met het werk in de energiesector. Op de middellange en lange termijn behoudt de energiesector een onverminderde vraag naar voldoende gekwalificeerd technisch personeel. Er is nog voorlichtingsmateriaal beschikbaar, op de projectpagina leest u hoe u dit kunt bestellen en hoe u gastlessen of excursies naar bedrijven kunt aanvragen.