Projecten van O&O fonds GEO

Hieronder vind je de opleidingen en persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor de sector GEO:

DUURZAME INZETBAARHEID

'Lekker Bezig!'
Dit programma om de duurzame inzetbaarheid (DI) binnen GEO-bedrijven te bevorderen biedt een online platform (app), waardoor medewerkers eenvoudig inzicht krijgen welke activiteiten en tools hen kunnen helpen om zelf de regie te kunnen nemen. Werkgevers krijgen (geanonimiseerd) inzicht in de stand van zaken. Ook biedt het programma hulp bij het (her)formuleren van een visie op DI en het maken van een concreet plan van aanpak. En leidinggevenden kunnen gebruikmaken van een training om hun coachende rol beter te spelen.

INSTROOMBEVORDERING

'Maak werk van een schonere wereld!' (campagne gericht op vrouwen en jongeren)
Om meer diversiteit te krijgen in het personeelsbestand, werken de bedrijven in de sector GEO hard aan de werving van meer vrouwen en jongeren. Zij proberen het aandeel vrouwen binnen de sector in de komende vijf jaren te laten groeien van 15 naar 25 procent, en het aandeel jongere werknemers van 8 naar 15 procent.

Lees ook de updates van 4 juli: 'Campagne met influencers via YouTube' en 'Filmpjes van interviews met GEO-medewerkers', die trots over hun werk vertellen.

WATT? (oude campagne voor jongeren)
Deze voorlichtingscampagne is beëindigd, maar een nieuwe is op komst! 'WATT?' was bedoeld om jongeren bekend te maken met het werk in de sector. Op de middellange en lange termijn verwachten de energie- en de afvalsector een onverminderde vraag naar voldoende gekwalificeerd technisch personeel. De informatie is centraal opgeslagen op de website 'WATT Energize'.

VAKINHOUDELIJK

'Blijf de baas over de situatie'
Medewerkers binnen de sector Grondstoffen Energie en Omgeving hebben bij het uitvoeren van hun taken dagelijks contact met het publiek. De meeste contacten verlopen prima. Maar helaas zijn er ook contacten die alles behalve vriendelijk verlopen. Dit gebeurt in toenemende mate en het lijkt een weerspiegeling van de huidige samenleving. De media berichten regelmatig over incidenten waarbij medewerkers van hulpdiensten en gemeenten worden bedreigd door het publiek.

Integriteitscampagne: 'Hoe pak jij dit aan?'
Wat is 'normaal gedrag'? En wat niet? De werknemers kennen de officiële regels meestal wel, maar in de dagelijkse praktijk blijkt dat deze in verschillende situaties lastig zijn na te leven. De integriteitscampagne 'Hoe pak jij dit aan?' helpt werkgevers bij het beantwoorden van de vraag "Hoe zorg je ervoor dat integriteit zodanige aandacht krijgt binnen het bedrijf dat ongewenst gedrag steeds minder voorkomt?".

Talent Ontwikkeling Vakmanschap
In een overleg met de AfvalEnergieCentrales (AEC’s) heeft het O&O fonds besloten om voor de functiegroepen (hoofd)operators en de onderhoudstechnici in centrales een opleidings- en examenstructuur te gaan ontwikkelen. Dit project start onder de titel 'Talent Ontwikkeling Vakmanschap' (TOV).

E-modules Rookgasreiniging en Verbrandingstechniek
Voor de afvalenergiecentrales (AEC’s) vormen verbranding en rookgasreiniging twee cruciale processen in hun bedrijfsvoering. Voor kennisbehoud en instructie aan de operators in de centrales was er vanuit de bedrijven een grote behoefte om de elementaire inhoud om te zetten in een opleidingspakket dat direct online voor medewerkers toegankelijk is.


VEILIGHEID

Project 'Safe Waste Driver'
Innovaties voor de toekomst hoeven niet ingewikkeld te zijn. Soms is een eenvoudige ingreep voldoende om een ontwikkeling of verandering in gang te zetten. Het project 'Safe Waste Driver' is eenvoudig op te pakken en zeer effectief! Een e-learning methodiek om je 'Het Nieuwe Rijden' eigen te maken.

'Trillen Zijladers'
Langdurig trillen van zijladers kan leiden tot schadelijke effecten voor chauffeurs bij afvalbedrijven. In het ergste geval kan het leiden tot uitval. Om te onderzoeken hoe deze effecten en de daaruit voortkomende uitval te voorkomen, heeft de Opleidingscommissie GEO (destijds 'AMb') het project 'Trillen Zijladers' in het leven geroepen.

'Veilig Werken met de Zijlader'
Om tegemoet te komen aan een algemene wens binnen de bedrijven heeft het O&O fonds een veiligheidsinstructie ontwikkeld voor chauffeurs van zijladers. Tijdens de werkzaamheden met een zijlader kunnen zich namelijk gevaarlijke situaties voordoen. Door de goede ervaringen met e-learning bij andere projecten heeft de sector Grondstoffen Energie en Omgeving voor deze vorm gekozen.

'Veilig Werken in de Afvalinzameling' (VIA)
Deze training is speciaal ontwikkeld voor chauffeurs, beladers en uitzendkrachten in de afvalinzamelingsbranche. Het is een e-learning pakket, waarmee nieuwe medewerkers zich optimaal kunnen voorbereiden op hun werkzaamheden. Ervaren medewerkers kunnen hiermee hun kennis opfrissen en de aspecten die zij minder goed beheersen extra aandacht geven.