Opleiden en ontwikkelen

Sector PLb - RWE Generation 03 - 765x300px

"Continu ontwikkelen van medewerkers is cruciaal voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen, nu en in de toekomst."

Scholing, opleiding en loopbaanontwikkeling binnen de bedrijven is essentieel. Zonder doorontwikkeling komt de ontwikkeling binnen de bedrijven tot stilstand en is de veiligheid niet geborgd.

Het O&O-fonds GEO levert een bijdrage aan het thema opleiden en ontwikkelen, o.a. door het ontwikkelen van e-learnings, trainingen en ontwikkeltools. Samen met de bedrijven bepalen we wat nodig is voor de sector en hoe we met de opleidingsmiddelen het rendement van leren kunnen vergroten. We werken aan een aanbod op het gebied van algemene ontwikkeling, vakbekwaamheid en veiligheid.

De ontwikkeling van medewerkers vindt plaats door aandacht te hebben voor de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag. Door de inzet van verschillende leervormen proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken en te stimuleren om verder te leren. Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, maar als manager kun je hen stimuleren en helpen.

Duurzaam inzetbare medewerkers blijven hun hele leven leren. Laagdrempelig leren kan in de GEO sector via Geotopper; een online platform met een uitgebreid aanbod: e-learnings, webinars en podcasts.

Voor de instroom van vakbekwame medewerkers werkt het O&O-fonds GEO samen met het O&O-fonds PLb aan een leerlijn voor productietechnicus. Door samen opleidingsprogramma's te ontwikkelen sluit het beroepsonderwijs beter aan op de vakbekwaamheidseisen van de sectoren.

Zoek een opleiding

Bekijk de categorieën van onze opleidingen en trainingen of zoek direct in de GEO Academie.

Meer weten over opleiden en ontwikkelen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adamien van Barneveld.