Thema Duurzame Inzetbaarheid

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden is voor elk bedrijf cruciaal voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen, nu én in de toekomst. Met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de continue veranderingen op de werkvloer door voortschrijdende technologie, nieuwe inzichten en werkwijzen, is het noodzakelijk dat werknemers 'fit for the job' blijven. Zowel binnen het bedrijf en de sector als daarbuiten. Werknemers hebben daarin zelf een grote rol, want zij moeten blijven leren, ontwikkelen en werken aan een goede gezondheid.

Relevante thema’s
Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds nieuwe onderwerpen binnen het thema duurzame inzetbaarheid relevant worden. Het werk veranderd, maar ook de instroom van nieuwe arbeidskrachten stagneert. Daardoor is het noodzakelijker geworden om te investeren in de ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de medewerkers. En ook in onderwerpen als vitaliteit, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Eigenaarschap werknemer
De werknemer is eigenaar van zijn of haar eigen duurzame inzetbaarheid. Een duurzaam inzetbare medewerker kan beter omgaan met veranderende functie-eisen, is flexibeler, gezonder en gemotiveerder. Dit heeft een positieve invloed op het verloop van een loopbaan en de arbeidswaarde van een werknemer. Duurzame inzetbaarheid is daarom essentieel voor het arbeidsmarktperspectief van alle medewerkers, ongeacht leeftijd, functie en arbeidsrelatie.

Rol van de werkgever
De werkgever heeft vanzelfsprekend een groot belang bij medewerkers die goed 'in positie' zijn en blijven. Zijn rol is om alle externe en interne ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de impact te analyseren op competenties en vaardigheden op de werkvloer. Ook werkt de werkgever aan bewustwording bij de medewerkers. Zij beseffen dat werken aan duurzame inzetbaarheid nodig is voor arbeidsmarktperspectief en werkplezier, maar ook voor de productiviteit en de efficiency bij het uitvoeren bij het dagelijks werk.

De werkgever moet dit proces van inzicht, ontwikkeling en gedrag wel faciliteren, zodat werknemers daadwerkelijke stappen gaan zetten. Juist het samenspel tussen werknemer en werkgever is van cruciaal belang voor het maken van echte stappen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Duurzame inzetbaarheid concreet maken
Binnen de sector GEO krijgt het bevorderen van duurzame inzetbaarheid veel aandacht. Daarom helpt het O&O fonds GEO de bedrijven om hun visie aan te scherpen en plannen concreet te maken.

Uit de GEO-sectoranalyse 2021 blijkt dat het ziekteverzuim binnen de sector toeneemt en relatief veel medewerkers (fysieke) klachten ontwikkelen. De Benchmark Arbeid GEO 2021 laat zien dat de werk/privé-balans en het fysieke werk voor medewerkers om aandacht vraagt. Tegelijkertijd kunnen medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren en een actievere houding aan te nemen.

Bijdragen door de O&O fondsen

De O&O fondsen dragen graag bij aan duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling door beleidsvorming, ontwikkeling en financiering van bedrijfsprojecten te realiseren, die de vitaliteit, de gezondheid en de inzetbaarheid van de medewerkers bevorderen.

Vanuit het O&O fonds GEO worden er diverse activiteiten en tools ontwikkeld voor onze bedrijven om aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te werken:

  • App 'Lekker Bezig' (voor de medewerkers) - in de loop van augustus volgt meer informatie over de campagne om deze app te promoten
  • Website 'Pak je kansen!' (voor de medewerkers)

Vragen over duurzame inzetbaarheid?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.

Afstemming met andere initiatieven voor DI

Vanuit de werkgeversverenigingen WENB en WWb wordt ook aandacht geschonken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zij focussen meer op de aspecten gezondheid en vitaliteit van medewerkers.

Lees hoe de WENB het thema DI benadert en over het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' (website WENB)

Lees meer over duurzame inzetbaarheid bij de drinkwaterbedrijven (website WWb)