Duurzame inzetbaarheid

thema-di-regie

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden is cruciaal voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

Met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de continue veranderingen op de werkvloer door voortschrijdende technologie, nieuwe inzichten en werkwijzen, is het noodzakelijk dat werknemers 'fit voor de job' blijven. Zowel binnen uw bedrijf als daarbuiten. Werknemers hebben daarin zelf een grote rol, want zij moeten blijven leren, ontwikkelen en werken aan een goede gezondheid. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Relevante thema’s
Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds nieuwe onderwerpen binnen het thema duurzame inzetbaarheid relevant worden. Zo vormt de energietransitie, bijvoorbeeld, een grote uitdaging voor de energiebedrijven. En daardoor is het noodzakelijker geworden om te investeren in de ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de medewerkers. Ook gebeurt er veel op het gebied van vitaliteit, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Eigenaarschap werknemer
De werknemer is eigenaar van zijn of haar eigen duurzame inzetbaarheid. Een duurzaam inzetbare medewerker kan beter omgaan met veranderende functie-eisen, is flexibeler, gezonder en gemotiveerder. Dit heeft een positieve invloed op het verloop van loopbaan en arbeidswaarde. Duurzame inzetbaarheid is daarom essentieel voor het arbeidsmarktperspectief van alle medewerkers, ongeacht leeftijd, functie en arbeidsrelatie.

Rol van de werkgever
De werkgever heeft vanzelfsprekend een groot belang bij medewerkers die goed 'in positie' zijn en blijven. Zijn rol is om alle externe en interne ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de impact te analyseren op competenties en vaardigheden op de werkvloer. Ook werkt de werkgever aan bewustwording bij de medewerkers. Zij beseffen dat werken aan duurzame inzetbaarheid nodig is voor arbeidsmarktperspectief en werkplezier.

De werkgever moet dit proces van inzicht, ontwikkeling en gedrag wel faciliteren, zodat werknemers daadwerkelijke stappen gaan zetten. Juist het samenspel tussen werknemer en werkgever is van cruciaal belang voor het maken van echte stappen richting duurzame inzetbaarheid!

Bijdragen door het O&O fonds GEO

Vanuit het O&O fonds GEO worden er diverse activiteiten ontwikkeld om aan duurzame inzetbaarheid te werken.

  • Programma 'Lekker bezig!' helpt HR, leidinggevenden en werknemers om samen aan hun duurzame inzetbaarheid te werken. Hiervoor is een online platform ontwikkeld en met de app 'Lekker bezig!' kunnen medewerkers met hun persoonlijke DI-budget shoppen en zich aanmelden voor bij hen passende activiteiten.
    In dit programma helpen we HR met DI-advies, om een visie op duurzame inzetbaarheid te (her)formuleren en met een praktisch plan van aanpak. Voor leidinggevenden zijn er trainingen om zich goed voor te bereiden op gesprekken met medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid.
  • 'GEO-topper', een online platform dat ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling biedt.
  • 'Pak je kansen!', een online platform dat werknemers inspiratie en trainingen biedt om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
  • TechCrossover
  • VitaliteitsCrossover

Meer weten over thema duurzame inzetbaarheid?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.