Het bestuur

052 photoyou

Het O&O fonds GEO kent een paritair samengesteld bestuur.

Het O&O fonds GEO kent een paritair samengesteld bestuur.

In principe bestaat het bestuur uit vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds GEO

  • Albert Vos (WENB, voorzitter)
  • Ali Aklalouch (FNV, penningmeester)
  • André Hertog (WENB, lid)
  • Aynur Polat (CNV, lid)

Pim Beljaars is als ambtelijk secretaris verbonden aan deze besturen.