Het bestuur

052 photoyou

Het O&O fonds GEO kent een paritair samengesteld bestuur.

Het bestuur bestaat uit vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds GEO:

  • Ali Aklalouch (FNV Publiek Belang, penningmeester)
  • Chantal van Dijk (CNV Connectief, lid)
  • Roger Beuting (WENB, voorzitter)
  • Harry Wagter (WENB, lid)

Pim Beljaars is als ambtelijk secretaris verbonden aan deze besturen.