Simulator afvalenergiecentrales

Onderwijssimulator - 765x300px
 • procesoperators van AEC's
 • het trainen van alle scenario's
 • niveau: MBO 4+
 • duur: max. 2 dagen per sessie
Onderwijssimulator - 765x300px Picto GEO cat vakbekwaamheid

Beginnende of ervaren operators leren op een veilige manier over alle processen die zich afspelen in energiecentrales en hoe zij deze kunnen beïnvloeden.

Voor de afvalenergiecentrales is een simulator gebouwd, die gebruikt kan worden voor het trainen van operators van de AEC’s. De onderwijssimulator wordt ook ingezet ter aansluiting op de leerlijn Productietechnicus.

Voor beginnende operators is de doelstelling om meer inzicht te krijgen in de in- en uitbedrijfname en breder inzicht in de processamenhang te krijgen. Voor de ervaren operators richt de training zich op het analyseren en verhelpen van storingen en verdieping van kennis.

Tegen het eind van 2023 zal dit leerproces uitgebreid worden met procesbeschrijvingen, procesfunctiediagrammen en een opdrachtenboekje. Hiermee kunnen de cursisten over de installatieonderdelen, de processamenhang en uitvoering een deelverslag maken.

Bekijk het filmpje over de simulator (Vimeo)

Doelgroep

Productietechnici (ook wel werktuigkundigen genoemd) die werken met ketel-turbine-installaties in afval energie centrales (AEC’s). Zij hebben als minimale vooropleiding een relevante MBO-opleiding op niveau 4. Een alternatief hiervoor is een vakbekwaamheidsbewijs of EVC, dat aantoont dat de vereiste voorkennis aanwezig is. Dat is essentieel.

Resultaat

Na het succesvol doorlopen van de training kan de (startende) deelnemer:

 • de installatie succesvol in- en uit bedrijf nemen;
 • de processen in samenhang bezien;
 • uitstootgrenzen - die in een milieuvergunning vastliggen - bewaken en handhaven
 • de juiste aanvoersnelheid van het afval inregelen, afhankelijk van de gewenste vermogensuitwisseling met het hoogspanningsnet.

Afhankelijk van het instroomniveau bestaat een training uit diverse simulator-sessies.

Inhoud van een tweedaagse training

Dag 1 Omgang met het DCS-systeem en uitvoering van de installatie

 • het gebruik van de schermen;
 • het invullen van de lijst met proceswaarden;
 • het starten van de installatie.

Dag 2 Vervolg van de in bedrijfname

 • het identificeren van de kritische hold-points gedurende een start;
 • het synchroniseren van de generator, rekening houdend met thermische stressopbouw in de stoomturbine;
 • het omgaan met verstoringen;
 • de evaluatie.

Dit is een mogelijke inhoud. De inhoud wordt afgestemd op de ervaring van de deelnemers. Hiervoor zijn diverse trainingsscenario’s.

Praktische informatie

Duur: 
Per sessie maximaal twee dagen.

Beoordeling:
Niet van toepassing. Wel worden er tijdens de e-learning enkele toetsvragen gesteld.

Uitvoering:
Door ENGIE; de inschrijving verloopt via Technicom.

Kosten:
De kosten bedragen 630 euro.