OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Bart van Eggelen

Bart 2 - carroussel 400px

drs. L.H.M. (Bart) van Eggelen

Beleidsadviseur

E-mail: bveggelen (at) oof.nl

(06) 227 957 36

Mijn werkbeleving en passie

Binnen de werkvelden van de O&O fondsen kan ik veel van mijn werkervaringen uit vorige banen bundelen. De kennis, die ik als onderwijskundige/opleidingskundige en als opleidingsmanager bij een branche-opleidingsinstituut heb verworven, komen in het huidige werk goed van pas.

Het brede palet aan thema's en projecten geeft me dagelijks de kans om innovatief bezig te zijn en mijn kennis en ervaring verder uit te bouwen. Binnen de netwerken rondom de O&O fondsen heb ik een mooie mogelijkheid om deze kennis en inzichten te delen.

Voor bedrijfstakken, die cruciaal zijn voor het functioneren van onze samenleving, zijn vakbekwame mensen onontbeerlijk. Ik ervaar het als mijn missie om met efficiënte leermethodieken, opleidingsstructuren, opleidingstechnologie samen met anderen uit de bedrijven een opleidingsstelsel op te bouwen, waarmee medewerker bekwaam hun werk kunnen uitvoeren.

Ambitie en visie

In het verleden heb ik gewerkt in bedrijven met een sterk commerciële cultuur. Binnen strakke budgetten moest je de beoogde resultaten bereiken.  Dit heeft mij waardevolle leerervaringen opgeleverd. Zeker, in een setting waarbij je naast korte termijnresultaten ook gericht ben op lange termijndoelen. Een branchespecifiek opleidingsaanbod, een doorlopende leerlijn van mbo tot en hbo zijn geen mijlpalen, die je in enkele maanden bereikt.

Voor de koppeling van korte termijn resultaten aan lange termijndoelen, waarbij de producten een duurzaam karakter hebben, is wat mij het meest aanspreekt binnen de O&O fondsen.