Onze besturen

052 photoyou

De drie O&O fondsen voor onze sectoren kennen een paritair samengesteld bestuur.

In principe bestaat elk bestuur uit vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds GEO

 • Albert Vos (WENB, voorzitter)
 • Ali Aklalouch (FNV, penningmeester)
 • André Hertog (WENB, lid)
 • Aynur Polat (CNV, lid)

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds NWb

 • Wouter van de Loo (WENB, voorzitter)
 • Özcan Colak (FNV, penningmeester)
 • Helmut Feringa (WENB, lid)
 • Arno Reijgersberg (CNV, lid)

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds PLb

 • René Eijsvogel (WENB, voorzitter)
 • Marcelle Buitendam (FNV, penningmeester)
 • Bart Beljaars (WENB, lid)
 • Arno Reijgersberg (CNV, lid)

Pim Beljaars is als ambtelijk secretaris verbonden aan deze besturen.