Onze besturen

052 photoyou

De drie O&O fondsen voor onze sectoren kennen een paritair samengesteld bestuur.

In principe bestaat elk bestuur uit vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds GEO

 • Roger Beuting (WENB, voorzitter)
 • Ali Aklalouch (FNV, penningmeester)
 • Chantal van Dijk (CNV, lid)
 • Harry Wagter (WENB, lid)

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds NWb

 • Wouter van de Loo (WENB, voorzitter)
 • Özcan Colak (FNV, penningmeester)
 • Helmut Feringa (WENB, lid)
 • Perry van Liempt (CNV, lid)

Huidige samenstelling bestuur O&O fonds PLb

 • René Eijsvogel (WENB, voorzitter)
 • Marcelle Buitendam (FNV, penningmeester)
 • Bart Beljaars (WENB, lid)
 • Perry van Liempt (CNV, lid)

Pim Beljaars is als ambtelijk secretaris verbonden aan deze besturen.