OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

Thema arbeidsmarkt

Bedrijven hebben medewerkers die over kwaliteiten beschikken om de noodzakelijke bedrijfsactiviteiten van vandaag te verzorgen en die van morgen mogelijk te maken: de transitie naar een nieuwe infrastructuur voor de arbeidsmarkt. Onze O&O fondsen monitoren de arbeidsmarkt, spelen in op kansen en anticiperen op uitdagingen.

Vignet FIT-Z - low-res

Hiervoor zijn drie redenen:

  • Aanbod en vraag zijn lang niet altijd in evenwicht.
  • De invloed van de overheid op de arbeidsmarkt kan groot zijn.
  • De energietransitie en technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de invulling van werk: van 'een baan voor het leven' naar 'werk voor het leven'.

Programma's van de O&O fondsen
Onze O&O fondsen ontwikkelen programma's die de cao-partijen kunnen gebruiken om hun achterbannen te informeren, bewust te maken of om discussie uit te lokken.
Onze adviseurs bevragen bedrijven en medewerkers om:

Vragen over arbeidsmarkt?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinika Knoef.