Arbeidsmarkt

thema-arbeidsmarkt

Samen met de bedrijven profileren wij de sectoren en proberen potentiële arbeidskrachten te verwerven.

Bedrijven hebben medewerkers die over kwaliteiten beschikken om de noodzakelijke bedrijfsactiviteiten van vandaag te verzorgen en die van morgen mogelijk te maken: de transitie naar een nieuwe infrastructuur voor de arbeidsmarkt.

Onze O&O fondsen volgen de arbeidsmarkt, speelt in op kansen en anticipeert op uitdagingen. Hiervoor zijn drie redenen:

  • aanbod en vraag zijn lang niet altijd in evenwicht;
  • de invloed van de overheid op de arbeidsmarkt kan groot zijn;
  • de energietransitie en technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de invulling van werk: van 'een baan voor het leven' naar 'werk voor het leven'.

Programma's van O&O fondsen

De O&O fondsen organiseren programma's die de cao-partijen kunnen gebruiken om hun achterbannen te informeren, bewust te maken of om discussie uit te lokken. Onze adviseurs bevragen bedrijven en medewerkers om:

  • meningen en dynamiek in een sector te peilen;
  • werknemers perspectief te bieden;
  • ontwikkelingen te duiden en scenario's te beschrijven.

Meer weten over thema arbeidsmarkt?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marinika Knoef.