Duurzame inzetbaarheid

thema-di-regie

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden is cruciaal voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen, nu en in de toekomst.

Met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de continue veranderingen op de werkvloer door voortschrijdende technologie, nieuwe inzichten en werkwijzen, is het noodzakelijk dat werknemers 'fit voor de job' blijven. Zowel binnen uw bedrijf als daarbuiten. Werknemers hebben daarin zelf een grote rol, want zij moeten blijven leren, ontwikkelen en werken aan een goede gezondheid. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Relevante thema’s
Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds nieuwe onderwerpen binnen het thema duurzame inzetbaarheid relevant worden. Zo vormt de energietransitie, bijvoorbeeld, een grote uitdaging voor de energiebedrijven. En daardoor is het noodzakelijker geworden om te investeren in de ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de medewerkers. Ook gebeurt er veel op het gebied van vitaliteit, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Eigenaarschap werknemer
De werknemer is eigenaar van zijn of haar eigen duurzame inzetbaarheid. Een duurzaam inzetbare medewerker kan beter omgaan met veranderende functie-eisen, is flexibeler, gezonder en gemotiveerder. Dit heeft een positieve invloed op het verloop van loopbaan en arbeidswaarde. Duurzame inzetbaarheid is daarom essentieel voor het arbeidsmarktperspectief van alle medewerkers, ongeacht leeftijd, functie en arbeidsrelatie.

Rol van de werkgever
De werkgever heeft vanzelfsprekend een groot belang bij medewerkers die goed 'in positie' zijn en blijven. Zijn rol is om alle externe en interne ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de impact te analyseren op competenties en vaardigheden op de werkvloer. Ook werkt de werkgever aan bewustwording bij de medewerkers. Zij beseffen dat werken aan duurzame inzetbaarheid nodig is voor arbeidsmarktperspectief en werkplezier.

De werkgever moet dit proces van inzicht, ontwikkeling en gedrag wel faciliteren, zodat werknemers daadwerkelijke stappen gaan zetten. Juist het samenspel tussen werknemer en werkgever is van cruciaal belang voor het maken van echte stappen richting duurzame inzetbaarheid!

Bijdragen door de O&O fondsen

Vanuit onze O&O fondsen worden voor de verschillende sectoren activiteiten ontwikkeld om aan duurzame inzetbaarheid te werken.

Hieronder volgen de actuele programma's en projecten per sector:

 • O&O fonds PLb (Energie Productie- en Leveringsbedrijven):
  Hiervoor loopt het Programma DI, met o.a. het project 'Platform DI (Tiptrack)' en verschillende interventies.

 • O&O fonds NWb (Energie Netwerkbedrijven):
  Voor deze sector lopen er twee onderzoeken, vanuit de werkgeversvereniging WENB, naar de effectiviteit van de vitaliteitsregeling en naar de belasting en belastbaarheid van de medewerkers in de wacht- en storingdienst.

 • O&O fonds GEO (Grondstoffen Energie en Omgeving, voorheen: sector 'Afval & Milieu'):
  Hiervoor zijn er twee platforms ontwikkeld: 'Kans in zicht' (voor HR-professionals) en 'Pak je kansen!' (voor de medewerkers).
  Lees ook het nieuwsbericht over deze platforms voor duurzame inzetbaarheid, waarmee mensen ook hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Meer weten over thema duurzame inzetbaarheid?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.