Duurzame inzetbaarheid

thema-di-regie

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden is cruciaal voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen, nu en in de toekomst.

Met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de continue veranderingen op de werkvloer door voortschrijdende technologie, nieuwe inzichten en werkwijzen, is het noodzakelijk dat werknemers 'fit for the job' blijven. Zowel binnen uw bedrijf als daarbuiten. Werknemers hebben daarin zelf een grote rol, want zij moeten blijven leren, ontwikkelen en werken aan een goede gezondheid. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Relevante thema’s
Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds nieuwe onderwerpen binnen het thema duurzame inzetbaarheid relevant worden. Zo vormt de energietransitie een grote uitdaging. Daardoor is het noodzakelijker om te investeren in de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van medewerkers. Ook gebeurt er veel op het gebied van vitaliteit, mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Eigenaarschap werknemer
De werknemer is eigenaar van zijn of haar eigen duurzame inzetbaarheid. Een duurzaam inzetbare medewerker kan beter omgaan met veranderende functie-eisen, is flexibeler, gezonder en gemotiveerder. Dit heeft een positieve invloed op het verloop van loopbaan en arbeidswaarde. Duurzame inzetbaarheid is daarom essentieel voor het arbeidsmarktperspectief van alle medewerkers, ongeacht leeftijd, functie en arbeidsrelatie.

Rol van de werkgever
De werkgever heeft vanzelfsprekend een groot belang bij medewerkers die goed 'in positie' zijn en blijven. Zijn rol is om alle externe en interne ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de impact te analyseren op competenties en vaardigheden op de werkvloer. Ook werkt de werkgever aan bewustwording bij de medewerkers. Zij beseffen dat werken aan duurzame inzetbaarheid nodig is voor arbeidsmarktperspectief en werkplezier.

De werkgever moet dit proces van inzicht, ontwikkeling en gedrag wel faciliteren, zodat werknemers daadwerkelijke stappen gaan zetten. Juist het samenspel tussen werknemer en werkgever is van cruciaal belang voor het maken van echte stappen richting duurzame inzetbaarheid!

Sectorale programma's en projecten

De O&O fondsen ontwikkelen voor onze sectoren activiteiten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Momenteel zijn dat de volgende programma's en projecten:

  • O&O fonds PLb (Energie Productie- en Leveringsbedrijven):
    Hiervoor loopt het Programma DI en er is een platform voor duurzame inzetbaarheid ontwikkeld: 'Geef je toekomst energie!'' (Tiptrack), waarin medewerkers een keuze kunnen maken uit een scala van interventies.

  • O&O fonds NWb (Energie Netwerkbedrijven):
    Voor deze sector lopen er twee onderzoeken, vanuit de werkgeversvereniging WENB, naar de effectiviteit van de vitaliteitsregeling en naar de belasting en belastbaarheid van de medewerkers in de wacht- en storingdienst.

  • O&O fonds GEO (Grondstoffen Energie en Omgeving, voorheen: sector 'Afval & Milieu'):
    Om medewerkers te stimuleren om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken loopt er momenteel de campagne 'Lekker Bezig!'. Ook het in .... ontwikkelde platform 'Pak je kansen!' gelanceerd, waarmee medewerkers ook de kansen voor hun persoonlijke ontwikkeling ontdekken.

Meer weten over thema duurzame inzetbaarheid?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.