Thema Duurzame Inzetbaarheid

Elk mens is anders, dus een ieder moet voor zichzelf nagaan wat weerbaarheid, wendbaarheid, gezondheid en in balans zijn betekent. Mensen bepalen zelf hoe zij inzetbaar blijven. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers - nu en in de toekomst - draagt aanzienlijk bij aan het realiseren van ondernemingsdoelstellingen.

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn voldoende productief, kunnen en willen werken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Om duurzaam inzetbaar te blijven zullen medewerkers aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: gemotiveerd en betrokken zijn, fit en gezond zijn en zich blijven ontwikkelen (een leven lang leren).

Bijdragen door de O&O fondsen
De O&O fondsen dragen graag bij aan duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling door:

  • het uitbrengen van beleidsadviezen voor de bedrijven in de sectoren energie (netbeheer en productie/levering), kabel & telecom en afval & milieu (GEO);
  • het ontwikkelen en financieren van bedrijfsprojecten die de duurzame inzetbaarheid, de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers bevorderen.

Vragen over duurzame inzetbaarheid?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Donckers.

Afstemming met andere initiatieven voor DI
Vanuit de werkgeversverenigingen WENB en WWb wordt ook aandacht geschonken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zij focussen meer op de aspecten gezondheid en vitaliteit van medewerkers.

Lees hoe de WENB het thema DI benadert en over het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' (website WENB)

Lees meer over duurzame inzetbaarheid bij de drinkwaterbedrijven (website WWb)