OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN

Thema duurzame inzetbaarheid

Elk mens is anders, dus een ieder moet voor zichzelf nagaan wat weerbaarheid, wendbaarheid, gezondheid en in balans zijn betekent. Mensen bepalen zelf hoe zij inzetbaar blijven. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers - nu en in de toekomst - draagt aanzienlijk bij aan het realiseren van ondernemingsdoelstellingen.

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn voldoende productief, kunnen en willen werken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Om duurzaam inzetbaar te blijven zullen medewerkers aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: gemotiveerd en betrokken zijn, fit en gezond zijn en zich blijven ontwikkelen (een leven lang leren).

De O&O fondsen dragen hieraan bij door het opstellen van beleid door de bedrijven, het ontwikkelen en financieren van bedrijfsprojecten die de vitaliteit, de gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers bevorderen.

Vragen over duurzame inzetbaarheid?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floor van den Heuvel.

Lees meer over het programma DI bij de energie-, kabel- en telecom- en de energiebedrijven (website WENB)

Lees meer over duurzame inzetbaarheid bij de drinkwaterbedrijven (website WWb)