Bestuur van de O&O fondsen

De vier O&O fondsen kennen een paritair samengesteld bestuur van - in principe - vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Hieronder informeren wij u over de samenstelling van de besturen.
Marc Donckers is als ambtelijk secretaris verbonden aan deze besturen.

Bestuur O&O fonds NWb

De huidige samenstelling van dit bestuur:

 • Paul-Peter Feld (voorzitter)
 • Jack de Vlieger (penningmeester)
 • Helmut Feringa (lid)
 • Arno Reijgersberg (lid)


Bestuur O&O fonds PLb

De huidige samenstelling van dit bestuur:

 • Ruud Cornelisse (FNV)
 • Bart Beljaars (WENB)
 • Ben Hoogendam (CNV)
 • René Eijsvogel (WENB)


Bestuur O&O fonds GEO

De huidige samenstelling van dit bestuur:

 • Wouter Koenderman (voorzitter)
 • Birsen Yavuz (penningmeester)
 • Pim de Vries (lid)
 • Aynur Polat (lid)


Bestuur O&O-fonds KTb

De huidige samenstelling van dit bestuur:

 • Thijs van Loon (voorzitter)
 • Anselma Zwaagstra (penningmeester)
 • Hans Bijl (lid)
 • Linda Groen (lid)