OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

Bestuur van de O&O fondsen

De vier O&O fondsen kennen een paritair samengesteld bestuur van - in principe - vier personen: twee namens de werkgevers (benoemd door vertegenwoordigers van de gezamenlijke werkgevers, betrokken bij de cao voor hun sector) en twee namens de werknemers (benoemd door de betrokken vakorganisaties).

Hieronder informeren wij u over de samenstelling van de besturen.
Pim Beljaars is als ambtelijk secretaris verbonden aan deze besturen.

Bestuur O&O fonds NWb

De huidige samenstelling van dit bestuur:

 • Paul-Peter Feld (WENB, voorzitter)
 • Jolanda Ton (FNV, penningmeester)
 • Helmut Feringa (WENB, lid)
 • Arno Reijgersberg (CNV, lid)


Bestuur O&O fonds PLb

De huidige samenstelling van dit bestuur:

 • René Eijsvogel (WENB, voorzitter)
 • Jolanda Ton (FNV, penningmeester)
 • Bart Beljaars (WENB, lid)
 • Arno Reijgersberg (CNV, lid)


Bestuur O&O fonds GEO

De huidige samenstelling van dit bestuur:

 • Albert Vos (WENB, voorzitter)
 • Ali Aklalouch (FNV, penningmeester)
 • André Hertog (WENB, lid)
 • Aynur Polat (CNV, lid)


Bestuur O&O-fonds KTb

De huidige samenstelling van dit bestuur:

 • Thijs van Loon (WENB, voorzitter)
 • Anselma Zwaagstra (CNV, penningmeester)
 • Hans Bijl (WENB, lid)
 • Geeta Heera (FNV, lid)