Marcel van Andel - 05 - 360x405px
Marcel van Andel 01 - 765x300px

Van nature ben ik iemand die accuraat werkt en graag een spin in het web is. Mijn werk hou ik graag afwisselend, met - als het even kan - ook organisatorische zaken. Vanuit een soort helicopterview kan ik zaken goed visualiseren; zo doorgrond ik procedures en processen snel.

Na het afronden van mijn opleiding MEAO-BA (1989) ben ik aan het werk gegaan bij een vakbond. Eerst bij Abvakabo en na diverse fusies en reorganisaties bij het huidige FNV. Ik ben daar begonnen op een middelgroot afdelingskantoor in Arnhem, waar ik actief was op het snijvlak tussen de werkorganisatie en kaderleden. Daar werkte ik hoofdzakelijk voor het kader. Later ben ik overgestapt naar het regiokantoor in Utrecht, waar ik werkte voor het cluster Zorg & Welzijn, ter ondersteuning van drie bestuurders (collectieve belangenbehartiging), twee juridisch medewerkers en een jurist (individuele belangenbehartiging).

Tijdens mijn carrière bij de FNV heb ik mijn verworven competenties weten te verzilveren tot een Schoevers-diploma. Tijdens mijn laatste drie jaren bij de FNV was ik vooral actief voor de sector Vakbonden. Samen met mijn collega's en vertegenwoordigers van andere vakbonden zat ik om de tafel voor cao-onderhandelingen en besprekingen over een sociaal plan. Toen in 2020/2021 een grote reorganisatie volgde heb ik besloten om de FNV te verlaten.

Begin oktober 2023 ben ik via Randstad bij het servicebureau voor de WENB, de WWb en de Vwvw komen werken. Gezien mijn ruime ervaring aan werknemerskant leek het mij een uitgelezen kans om het verenigingswerk ook eens van werkgeverszijde te bekijken. Mijn ruime kennis en ervaring komt in mijn functie als managementassistent nu goed van pas.

Vanuit het servicebureau werk ik momenteel vooral voor de drinkwaterbedrijven, verenigd in de WWb, en voor onze O&O-fondsen. Voor de WWb betreft dit vooral ondersteunende werkzaamheden. Bedrijven binnen de sectoren NWb, PLb en GEO ondersteun ik graag door het toekennen van vouchercodes en toegang tot de e-learning-app 'Drillster' (inclusief de facturatie hiervan). Ook ben ik hun aanspreekpunt voor het uitlenen van spellen voor opleiding en training. Daarnaast verzorg ik allerlei ondersteunende werkzaamheden voor de aangesloten bedrijven en mijn collega's van het servicebureau, waaronder onze administrateur.