Blog Marco Sassen: "Alles moet kloppen bij een subsidieaanvraag"

Marco Sassen 765x300px

Toen het ministerie van SZW bekendmaakte dat de MDIEU-subsidie er zou komen is het O&O fonds GEO direct in actie gekomen.

Ook al waren er nog geen concrete voorwaarden beschikbaar, we zijn alvast gestart met de voorbereidingen. We wilden achterhalen waar de bedrijven in de sectoren al mee bezig zijn en waaraan zij behoefte hebben. De O&O fondsen hebben alle belanghebbenden, de sociale partners, geïnformeerd over deze nieuwe regeling. Zij hebben deze keer een cruciale rol bij de subsidieaanvraag!

Waar voorheen het bestuur van een O&O fonds min of meer zelfstandig kon bepalen of een subsidieaanvraag werd ingediend, ligt de beslissing deze keer geheel bij de werkgevers en de werknemers. Lag de nadruk voorheen op de financiering van bedrijfsactiviteiten, bij de MDIEU-subsidie gaat het vooral om de uitvoering van de DI-activiteiten die zijn afgesproken tussen werkgevers en werknemers.

De nieuwe werkwijze zorgt voor commitment en draagvlak, maar maakt het ook gecompliceerder. Vooral wanneer de onderhandelingen voor een nieuwe cao nog volop bezig zijn en er ook afspraken gemaakt (zullen) worden over duurzame inzetbaarheid. Zonder deze afspraken is een aanvraag eigenlijk onmogelijk.

Een voorwaarde van de MDIEU-subsidieregeling is een uitgebreide sectoranalyse naar de knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De analyse inclusief het bepalen van mogelijke oplossingen en het vervolgens vastleggen in afspraken, moet in zijn geheel zijn afgerond voordat de aanvraag wordt ingediend. Tijdgebrek kan dus een obstakel worden.

Gelukkig zijn er herkansingen mogelijk op een later moment. Je mist dan, jammer genoeg, wel de ervaring van een eerste aanvraag. Bij het indienen van een subsidieaanvraag en de beoordeling door het ministerie van SZW krijg je namelijk cruciale informatie over het wel of niet toekennen van de aanvraag. Een goed onderbouwde afwijzing levert je meer munitie op om bij de volgende aanvraag juist datgene te verwoorden waarop de aanvraag eerder is afgewezen.

Een succesvolle subsidieaanvraag is volgens mij dan ook niet anders dan andere succesvolle projecten van bedrijven en organisaties. Het komt neer op: 1) een goed idee, 2) een degelijke voorbereiding, 3) duidelijke afspraken en 4) de juiste timing.

Marco Sassen