OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Marco Sassen

Marco 2 - carroussel 400px

drs. J.M.A. (Marco) Sassen

Beleidsmedewerker en administrateur

E-mail: msassen (at) oof.nl

(06) 832 224 54

Mijn werkbeleving en passie

Ik werk al meer dan 11 jaar met veel plezier en 200% inzet voor de O&O fondsen en de werkgeversverenigingen WENB en WWb. Eerst als financieel medewerker, daarna als subsidieadviseur bij de ESF- subsidieaanvragen (Europees Sociaal Fonds) vanuit het toenmalige O&O fonds Energie- en Nutsbedrijven. Sinds een aantal jaren leid ik diverse projecten en activiteiten, geïnitieerd vanuit de verschillende O&O fondsen en met name vanuit het O&O fonds GEO (voorheen: de sector 'Afval & Milieu').

Ik heb niet alleen een passie voor cijfers maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in de beweegredenen van mensen en organisaties. Vanuit deze combinatie tracht ik de plannen, behoeften en ideeën van de bedrijven en sectoren om te zetten in concrete acties die meerwaarde opleveren.

Ambitie en visie

Er is nog steeds discussie over de zin en onzin van subsidies en het aanvragen ervan. Daarmee ligt dit 'maatschappelijke sturingsinstrument' elke keer weer onder het vergrootglas van politici en critici.

Het aanvragen en uitvoeren van subsidieprojecten brengt daarom een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Dit laatste past bij de bedrijven die bij de WENB en de WWb zijn aangesloten; zij staan van oudsher dicht bij de maatschappij. Daarom zal ik mij tot het uiterste blijven inspannen bij het (ver)werven van externe financiering voor hun activiteiten en hun toekomstplannen.