E-modules Rookgasreiniging en Verbrandingstechniek

Voor de afvalenergiecentrales (AEC’s) vormen verbranding en rookgasreiniging twee cruciale processen in hun bedrijfsvoering. Voor kennisbehoud en instructie aan de operators in de centrales was er vanuit de bedrijven een grote behoefte om de elementaire inhoud om te zetten in een opleidingspakket, dat direct online voor de medewerkers toegankelijk is.

Aan de e-learning wordt een handboek toegevoegd, dat voor de gebruikers als naslagwerk kan fungeren. De e-module Rookgasreiniging is inmiddels in de O&O-leeromgeving live gezet. Begin 2020 zal de e-module Verbrandingstechniek opgeleverd worden.

Meer weten?
Wenst u meer informatie over deze opleiding, neemt u dan contact op met Bart van Eggelen.