Talent Ontwikkeling Vakmanschap

In overleg met de afvalenergiecentrales (AEC’s) heeft het O&O fonds GEO besloten om voor de functiegroepen (hoofd)operators en de onderhoudstechnici in centrales een opleidings- en examenstructuur te gaan ontwikkelen. Dit project start onder de titel 'Talent Ontwikkeling Vakmanschap' (TOV).

Uitgangspunten voor dit project zijn:

  • Kleine projectstappen, waarmee je op korte termijn resultaat boekt.

  • Start met overzichtelijke activiteiten, waarbij je het grotere beeld voor ogen houdt.

  • Initieel beroepsonderwijs en post-initiële scholing als duidelijk te onderscheiden componenten in het project, waarbij wel de samenhang in het oog wordt gehouden.

Het project TOV bestaat uit twee lijnen:

  • Postinitieel: opzet van een modulaire opleidingsstructuur, waarbij nieuwe en huidige medewerkers worden begeleid door een praktijkopleider, met - indien gewenst - een aanvulling met online en klassikale ondersteuning. Als vervolg op de opzet van deze opleidingsstructuur zijn examinering en certificering in verband met de aantoonbaarheid van verworven competenties van groot belang.

  • Scholing van aankomende medewerkers in het beroepsonderwijs (initieel): binnen de mogelijkheden van de kwalificatiestructuur en de opleidingsduur worden branchespecifieke elementen geintegreerd in het reguliere opleidingsprogramma. Door de profilering van AEC’s in het beroepsonderwijs krijgen deze de gelegenheid om jongeren te interesseren voor het werken in deze sector. Met als resultaat: het vergroten van de uitstroom van mbo-studenten richting AEC’s.

Meer weten?
Wenst u meer informatie over deze opleiding, neemt u dan contact op met Bart van Eggelen.