Project 'Trillen Zijladers'

Langdurig trillen van zijladers kan leiden tot schadelijke effecten voor chauffeurs bij afvalbedrijven. In het ergste geval kan het leiden tot uitval. Om te onderzoeken hoe deze effecten en de daaruit voortkomende uitval te voorkomen, heeft de Opleidingscommissie GEO (voorheen: 'AMb') het project 'Trillen Zijladers' in het leven geroepen.

Het project 'Trillen Zijladers' omvat drie deelprojecten:
 
1. Deelproject 'Opstellen onderzoeksplan TNO Arbeid'
In samenwerking met TNO Arbeid is onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten voor chauffeurs door langdurig trillen van zijladers. Er is onder meer gekeken naar technische systemen die optimaal op elkaar zijn afgestemd. Hierbij speelden diverse aspecten een rol, zoals:

  • het optrekken en afremmen
  • de inrichting van de cabines
  • de werkdruk
  • de lichaamshouding
  • het gedrag van de medewerker

2. Deelproject 'Uitvoering onderzoeksplan'
Dit deel van het project omvat:

  • het verschaffen van concrete praktische handvatten aan bedrijven bij de aanschaf en aanpassing van zijladers
  • het instrueren van chauffeurs om de nadelige gevolgen van het rijden met zijladers zoveel mogelijk te reduceren

3. Deelproject 'Ontwikkelen e-learning Arbo-instructie'
Voor medewerkers en uitzendkrachten is een e-learning 'Veilig werken met de zijlader' ontwikkeld. Door deze Arbo-instructie te volgen, krijgen chauffeurs inzicht in de juiste wijze van afval inzamelen met zijladers.

Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie contact op met Marco Sassen.