VIA: 'Veilig Werken in de Afvalinzameling' (e-learning)

Deze training is speciaal ontwikkeld voor chauffeurs, beladers en uitzendkrachten in de afvalinzamelingsbranche. Het is een e-learning pakket, waarmee nieuwe medewerkers zich optimaal kunnen voorbereiden op hun werkzaamheden. Ervaren medewerkers kunnen hiermee hun kennis opfrissen en de aspecten die zij minder goed beheersen extra aandacht geven.

De interactieve training van ongeveer 40 minuten geeft u inzicht in diverse onderwerpen:

  • persoonlijke veiligheid
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • de functie van bedieningsknoppen
  • voertuigencontrole
  • het tillen
  • de regels in het verkeer

Na afloop kunt u de opgedane kennis toetsen aan de hand van 25 vragen.

Heeft u moeite met (Nederlands) lezen en schrijven, dan hoeft deze training geen barrière te zijn. Deze is luchtig van opzet en bestaat uit een afwisseling van filmpjes, geluidsfragmenten en de nodige humor.

Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie contact op met Marco Sassen.