Projecten van O&O fonds KTb

Hieronder vindt u de opleidingen en persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor de sector kabel- en telecombedrijven:

'Aan de slag met je E-Portfolio'

Het O&O fonds KTb heeft instrumentarium ontwikkeld voor alle medewerkers van telecombedrijven. Met het zogeheten 'E-Portfolio' kunnen zij direct de eigen arbeidsmarktwaarde bepalen. E-Portfolio is een platform waarop medewerkers alle relevante loopbaangegevens van zichzelf kunnen bijhouden. Het activeert tot (verdere) persoonlijke ontwikkeling en het nemen van de regie over de eigen loopbaan.

'Vernieuwing persoonscertificering in de sector kabel & telecom'

Voor de economische bedrijvigheid behoort het kabelnetwerk tot de cruciale infrastructuur in Nederland. Als het kabelnetwerk 'plat gaat', dan is de impact hiervan op de samenleving enorm groot: denk alleen al aan de talloze financiële transacties die dan niet uitgevoerd kunnen worden. Daarom schenkt het O&O fonds KTb veel aandacht aan de kwaliteit van het kabelnetwerk en het vakmanschap.

Learningplatform 'Core Skills'

Begin 2019 is het e-learningplatform 'Core Skills' live gegaan. Dit platform bevat voor leidinggevenden en medewerkers diverse learning tracks die nauw aansluiten bij de actuele thema’s voor de werknemers in de telecomsector. Het O&O fonds KTb heeft voor de invulling van deze learning tracks drie online trainingen ingekocht.

Vernieuwing van diverse e-learnings

In 2019 is het O&O fonds KTb gestart met de vernieuwing van een drietal e-learnings: 

  • Beeldschermgebruik
  • Omgaan met agressie
  • 'Volg ’t signaal'

Aan de hand van de opgedane ervaringen met deze trainingen is de behoefte ontstaan om deze inhoudelijk en qua opzet te vernieuwen.