Thema scholing (opleiding en ontwikkeling)

Scholing, opleiding en loopbaanontwikkeling binnen de bedrijven staan centraal. Het O&O fonds KTb levert een bijdrage aan dit thema door het inkopen van trainingen, opleidingscriteria en ontwikkeltools. Hierbij worden de gebruikerservaringen gedeeld en wordt vastgesteld hoe we met de opleidingsmiddelen het rendement van leren kunnen vergroten.

Voor de instroom van vakbekwame medewerkers gaat het O&O fonds KTb samenwerkingsverbanden aan met het beroepsonderwijs. Door samen opleidingsprogramma's te ontwikkelen sluit het beroepsonderwijs beter aan op de vakbekwaamheidseisen van de sectoren.

De ontwikkeling van medewerkers vindt plaats door aandacht te hebben voor hun motivatie, de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en hun gezondheid. In deze benadering hebben medewerkers een eigen verantwoordelijkheid, maar kan de manager hen stimuleren of helpen.

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn voldoende productief, kunnen en willen werken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Om duurzaam inzetbaar te blijven zullen medewerkers aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: gemotiveerd en betrokken zijn, fit en gezond zijn en zich blijven ontwikkelen (een leven lang leren).

Bijdragen van de O&O fondsen
De O&O fondsen dragen hieraan bij door het opstellen van beleid door de bedrijven, het ontwikkelen en financieren van bedrijfsprojecten die de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers (ook in het kader van duurzame inzetbaarheid) bevorderen.

Overzicht van opleidingen en trainingen (under construction)
Binnenkort publiceren wij hier een overzicht van alle opleidingen en trainingen, waardoor opleidingscoördinatoren en medewerkers meer inzicht krijgen in de mogelijkheden voor scholing. Hierbij geven wij ook aan welke procedure voor een specifieke opleiding of training gevolgd moet worden.

Vragen over opleiding en ontwikkeling?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart van Eggelen.