OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Marc Donckers

Marc 3 - carroussel 400px

drs. M.A.J. (Marc) Donckers

Secretaris

E-mail: mdonckers (at) oof.nl

(06) 832 223 50

Mijn werkbeleving en passie

"De wereld voor een ander een beetje beter maken" staat er op mijn kaartje. Denk nu niet dat ik een wereldverbeteraar ben, want dat is niet zo. Maar het draait wel om die bijdrage leveren aan de mensen die werken in onze sectoren, waardoor ze beter opgeleid, wendbaarder zijn op de arbeidsmarkt en bovenal plezier hebben in hun werk. Goed opgeleide en toegeruste mensen maken de wereld een beetje beter en daar wil ik aan bijdragen.

Ambitie en visie

Mijn ambitie voor de organisatie is de wegwijzer voor de sectoren zijn op de scholings- en arbeidsmarkt door kennis te verzamelen en verspreiden, faciliteiten te bieden, perspectief te creëren, onderlinge (HRD)-samenwerking te stimuleren en investeren in opleiden en ontwikkelen. De onderliggende visie is dat de arbeidsmarkt voor alle sectoren aan grote veranderingen blootgesteld zullen worden. Dat is geen probleem als we de mensen in de sector blijven opleiden en ontwikkelen tot wendbare krachten die iedere arbeidsmarkt aankunnen.