OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

Michel Versteeg

Michel 2 carroussel 400px

M. (Michel) Versteeg

Communicatieadviseur en webmaster

E-mail: webmaster (at) oof.nl

(06) 232 250 92

Mijn werkbeleving en passie

Sinds het begin van 2016 werk ik als communicatieadviseur voor de O&O fondsen en de WENB. Ik houd me bezig met alle vormen van communicatie die door de organisatie worden ingezet: o.a. corporate - en projectplatforms, gevoed door een crm-systeem met mogelijkheden voor nieuwsbrieven 'op maat', audiovisuele producties en events. Samen met de adviseurs en het team van de backoffice denk ik na over nieuwe acties en verschijningsvormen. Voor mijn komst was besloten de huisstijl te herzien en dat biedt veel ruimte voor vernieuwing. Een prachtige uitdaging!

Om onze ambities voor de toekomst zo efficiënt mogelijk te realiseren, neem ik ook de verschillende communicatieprocessen onder de loupe. Dat betreft vooral de interne communicatie (zowel binnen de vereniging als binnen het bureau), maar aansluitend op de visie 'Route 2020' (van de werkorganisatie WENB) schenken we meer aandacht aan onze externe profilering. Daarvoor is een intensieve samenwerking met onze strategische partners en regie op de inzet van diverse projectpartners van groot belang.

Ambitie en visie

Sinds mijn afstuderen in 1992 heb ik voor uiteenlopende organisaties en in verschillende rollen de communicatie georganiseerd. Als account manager bij adviesbureaus en als communicatieadviseur of projectleider bij dienstverleners, in de breedste zin van het woord. Vaak draaide het primaire proces om kennis, techniek, logistiek en mensen, met producten of advisering als resultaat. Het belang van klanten, leden, stakeholders of deelnemers stond altijd voorop. Samen optrekkend met directieleden en collega's van marketing, sales, kwaliteitszorg, business intelligence en HR mocht ik bijdragen aan mooie projecten en veranderingsprocessen.

Voor de WENB liggen er mooie uitdagingen op het gebied van communicatie. Ik heb al vaker voor verenigingen gewerkt en de dynamiek is steeds weer anders. Culturen, onderlinge verhoudingen, gedeelde en verschillende visies: het vraagt altijd wat onderzoek en experimenteerwerk om uit te vinden wat de mensen drijft. En waardoor zij zich laten verleiden om deel te nemen aan dialogen. De beste oplossingen ontstaan door interactie; dat begint bij het stellen van goede vragen. In mijn geval: over uw organisatie, werk, ambities en eventuele problemen, om te bekijken hoe communicatie processen kan verbeteren of versnellen.