OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Future Fit: bundelen van kracht en kennis

Het recente SER-advies 'Energietransitie en Werkgelegenheid' en de Nationale Energieverkenning 2017 zijn unaniem in hun conclusie: de energietransitie is vooral een sociaal probleem. Waar vinden we de extra mensen om naar een CO2-neutrale energievoorziening te komen? Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk.

Future Fit - NWb

Die zien we ook terug in een hele reeks aan initiatieven om mensen aan de techniek in te krijgen. Maar door de hoeveelheid aan acties is effectiviteit heel lastig vast te stellen en te sturen.

Om meer richting en een structurele versnelling te geven aan de sociale uitdaging die de energietransitie met zich mee brengt voor de sector,  hebben de bedrijven en het O&O fonds NWb een 'mission statement' opgesteld. Hierbij is het belangrijk om van intentie tot commitment en actie te komen, zonder te verzanden in capaciteitsdiscussies en andere operationele belemmeringen.

Landelijke initiatieven pakken we gezamenlijk op, regionale activiteiten waar mogelijk. Deze activiteiten koppelen we aan onze ambities waardoor we  onze krachten bundelen en elkaar versterken om de gewenste en noodzakelijke versnelling te kunnen realiseren. Het volledige statement vind je hier.

Download het mission statement (pdf)

Geïnteresseerd?
Wilt u met ons meedenken? Neemt u dan contact op met Marinika Knoef, programmamanager Future Fit.