Online platforms 'Kans in Zicht' en 'Pak je Kansen!' verhogen kansen op de arbeidsmarkt

Na het succes van het sectorplan 'AMBOR Bedrijven' is het O&O fonds GEO in 2016 in samenwerking met branchevereniging NVRD een vervolgtraject gestart voor medewerkers die een stap willen zetten om 'de eigen regie' te nemen op de arbeidsmarkt. Het project sluit aan bij de wens van de sociale partners om medewerkers bewust te maken dat een 'baan voor het leven' zal verdwijnen. Jezelf blijven ontwikkelen wordt een voorwaarde voor een stevige positie op de arbeidsmarkt.

filmpje Route 2020

De wereld verandert en het werk verandert ook
Het project 'Route 2020' is bedoeld om ervoor te zorgen dat medewerkers zich kunnen voorbereiden op het werk dat zij in de toekomst zullen verrichten. Dat moet ook wel, want de werkloosheidsuitkering (WW) vanaf 2020 veranderen. Dan moeten werkgevers bij dreigend ontslag de samenwerking met andere werkgevers in de regio zoeken, om werkloosheid door gezamenlijk optreden zo veel mogelijk te voorkomen.

Cao GEO: een kosteloze loopbaanscan
In de cao voor bedrijven in de sector GEO hebben de werkgevers en de vakbonden afgesproken dat medewerkers eens per vijf jaar gratis een loopbaanscan mogen doen. Hierdoor kunnen zij beter inschatten of de opgedane kennis en ervaring voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt. De sociale partners denken dat het werk in de komende jaren sterk zal veranderen; dat zal effect hebben op onze manier van leven en hoe we ons werk moeten uitvoeren en organiseren.

Platforms 'Pak je kansen!' en 'Kans in Zicht'

Het project 'Route 2020' bestond uit verschillende pilotprojecten. De sector GEO heeft met behulp van deze projecten in kaart gebracht hoe HR-professionals en de werknemers van bedrijven in de sector inzicht kunnen krijgen in hun positie op de arbeidsmarkt.

screendump landing page vakdag - 930px

Daarvoor zijn er filmpjes en (zelf)testen voor medewerkers ontwikkeld. Ook kunnen HR-professionals handboeken en tools downloaden en ervaringen delen over het stimuleren van de 'eigen regie'. De online platforms 'Pakjekansen.nu' (voorheen: 'GEOtalent.nl') en 'Kansinzicht.nl' spelen hierin een centrale rol.

We helpen de mensen niet alleen online! Er zijn ook vakdagen georganiseerd, waar de werknemers niet alleen geïnspireerd werden, maar ook volop ervaring konden uitwisselen met hun vakgenoten.

logo Kans in Zicht - sq 201px

'Kans in zicht' voor HR-professionals
Dit platform is bedoeld voor HR-professionals die de medewerkers in de organisatie willen informeren over de veranderingen. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat het werk en de verschillende beroepen in de nabije toekomst zullen veranderen. Het platform helpt HR-professionals bij de voorbereiding op de komende ontwikkelingen; er zijn diverse tools te downloaden om medewerkers te kunnen begeleiden.

Naar de website Kansinzicht.nl

'Pak je kansen!' voor medewerkers én HR
Dit platform is ontwikkeld als startpunt voor medewerkers, waardoor zij zich bewust worden van het belang van een sterke arbeidsmarktpositie. Aansprekende voorbeelden van collega’s die hun verhaal vertellen stimuleren om daar eens goed over na te denken. Ook kunnen zij hier kosteloos een loopbaanscan aanvragen en invullen. Na de scan ontvangt de medewerker een rapport dat inzicht geeft in hun kansen op de arbeidsmarkt.

Voor HR-professionals zijn er veel gegevens beschikbaar over de actuele arbeidsmarkt. Van meer dan 5.000 beroepen zijn de competenties in kaart gebracht.

Naar de website Pakjekansen.nu

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Sassen.