OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR VITALE SECTOREN: ENERGIE, AFVALVERWERKING EN MILIEU, TELECOM EN DRINKWATER

Marinika Knoef: 'De arbeidsmarkt verandert... en hoe!'

"Voor deze column had ik een tekst geschreven over de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hoe we een nieuw tijdperk tegemoet zijn getreden. Hoe in dit verband vaak de term 'VUCA world' voorbijkomt; die de wereld beschrijft waarin wij ons op dit moment bevinden. Hoe de samenleving en de economie ingrijpend en onomkeerbaar veranderen. Wat dat betekent voor de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen. Dat vooral de aard van heel wat banen ingrijpend zal veranderen. En dat dit om nieuwe manieren van werk vraagt, waarvoor andere vaardigheden en kennis nodig zijn.
 
Maar wie had kunnen bedenken dat de wereld om ons heen zó snel zou veranderen... door 'Corona'.

Het zorgt ervoor dat we direct teruggaan naar onze basis. Niets is op dit moment belangrijker dan onze gezondheid. De economie krijgt een enorme klap. Het grote tekort aan technisch arbeidspotentieel staat ineens in een heel ander daglicht. Hoe behoud je die mensen voor je organisatie als al je inkomsten wegvallen, alle overheidsmaatregelingen ten spijt?

Aan de basis van een concurrerende economie ligt een goede werking van de arbeidsmarkt, die drijft op gezonde en vitale mensen. Dat krijgt nu eerste prioriteit."

"Hoe trots we zijn dat de werknemers van de bedrijven in onze sectoren, behorend tot de vitale infrastructuur in Nederland, met man en macht werken om alles draaiende te houden. Nederland kan ook nu niet zonder basisvoorzieningen, zoals gas, water, licht en elektriciteit. En het is vanzelfsprekend dat ook nú het afval wordt opgehaald en verwerkt.

Het is mooi om te zien hoe alle creativiteit bij mensen naar boven komt. Zaken als digitaal onderwijs, onderwijs op afstand, leren op afstand is ineens een feit. Geen discussies over hoe we dit zouden moeten aanpakken; het gebeurt.

Leerkrachten die er alles aan doen om het leren mogelijk te maken, leuk te houden en allerlei nieuw lesmateriaal dat wordt geboren. De studenten, die belangeloos hun hulp aanbieden aan de scholieren die examen doen. Onderwijsmateriaal dat spontaan gedeeld wordt. De zorg kent al jaren personeelstekorten. Nu bieden medewerkers aan om meer uren te werken. Doordat de overheid tijdelijk toestaat, dat je ook als ingezet mag worden als verpleegkundige als de BIG-registratie niet meer dan twee jaar is verlopen, komen er allerlei extra mensen beschikbaar. Uniek, ongekend, men is er voor elkaar!"

"Om dan toch even vast vooruit te kijken op de arbeidsmarkt, ook Corona zal met de tijd naar de achtergrond verdwijnen. Dit onderstreept nog maar eens het belang van anticyclisch scholen. Ook al zullen de gevolgen voor de economie enorm zijn en zitten we midden in een crisis, vroeg of laat keert het tij en is iedereen keihard nodig. Juist nu is er wellicht tijd om versneld reeds ontwikkelde opleidingsmodules online in te zetten: plaats- en tijdsonafhankelijk leren.

visual column Marinika

De ZZP-ers worden hard geraakt. Een deel van hen had altijd al moeite om het hoofd boven water te houden. Stel ook middelen ter beschikking om deze mensen juist nu om - of bij te scholen voor de sectoren waar de personeelstekorten waren, zodat men inzetbaar is als de crisis gekanteld is.

'Een Leven Lang Ontwikkelen' kan juist nu op diverse creatieve manieren vorm krijgen. We worden nu  hard door Corona geraakt als het gaat om onze gezondheid en onze economie. Dit heeft wel tot gevolg dat er een enorme collectieve creativiteit opborrelt, we over onze meningsverschillen heen stappen en er direct wordt gehandeld. Laten we de vernieuwing, die hierdoor naar boven komt behouden, zodra de economie zich weer herstelt en de tijd nu, naast de zorg voor elkaar, gebruiken om in te zetten op blijven ontwikkelen. Laat het ons weten wat we voor u kunnen betekenen!"

Marinika Knoef