OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Interview met Agnes Flinkenflögel: 'In deze coronatijd leer je wat belangrijk is'

Agnes Flinkenflögel, opleidingsmanager bij de bedrijfsschool van Enexis: "Voor mij persoonlijk zijn de werkzaamheden in de coronaperiode niet veel veranderd: veel verliep al online. Wel is er werk bijgekomen. Je hebt meer te managen door alle wijzigingen die doorgevoerd moeten worden. In het begin van de coronatijd was het crisismanagement.

foto Agnes - 819px staand

Op vrijdag besloot de directie om de week daarop alle 200 opleidingen te annuleren. Dan is er veel te doen: een gigantische hoeveelheid medewerkers afbellen en opleiders afzeggen. Wanneer het gedoe voor de eerste week is geregeld, richt je je op vragen als: welke werkzaamheden kunnen docenten thuis nog uitvoeren? Hoe gaan we de werkpakketten verdelen?"

Scenario’s na de coronaperiode
"Gaandeweg verschuift je aandacht naar een eventuele verruiming van de richtlijnen: welke scenario’s zijn er als de bedrijfsschool minimaal of volledig mag opstarten? Wat zijn de consequenties van de scenario’s? Daarnaast moest je acuut wat regelen. Bijvoorbeeld: op 1 april startte een nieuwe cursistengroep van BBL’ers. Deze jongeren startten hun opleiding online en niet in een klas.

Voor de nieuwe instroom van BBL'ers houdt de bedrijfsschool rekening met de richtlijnen die voor het nieuwe schooljaar gelden. Geldt voor begin van het schooljaar '20/'21 een anderhalve-meterbeleid, dan wordt het aantal vierkante meters van het lokaal bepalend voor de groepsgrootte. Per locatie, per lokaal, per onderdeel moet je dan de capaciteit inschatten. Voor een schakellokaal kun je sowieso met een paar cursisten werken.

In de nieuwe situatie wordt het aantal nóg minder. Het is een complexe puzzel om de scholingscapaciteit in beeld te brengen. Afhankelijk van hoever de scholingscapaciteit terugloopt, moeten er keuzes worden gemaakt welke scholing prioriteit krijgt? Is dat bijvoorbeeld scholing van nieuwe instroom of scholing gericht op hercertificering? Het online lesgeven zal na de coronaperiode zeker overeind blijven. Zelfs voor onderwerpen waarvoor de drempel voorheen hoog was komt nu het online lesgeven in beeld."

Videoconferencing als resultaat van corona
"Het online overleggen zal structureel worden. Het overleggen via beeldbellen wordt korter. Punten worden kort en bondig afgetikt, zodat je buiten de vergadering weer verder kunt. Er is minder tijd voor kletspraat. Daarmee is videoconferencing wel veel vermoeiender dan fysiek vergaderen. Zeker als je van de ene videoconferencing in de andere rolt. Tussen afspraken door heb je dan minder tijd om te schakelen. Daarom is het belangrijk om tussen afspraken even rust in te bouwen."

Logo Enexis Netbeheer - 930px

Aandacht voor de menselijke kant
"Verder is het een uitdaging om goede voorbereidingen te treffen, zodat je team het werk goed kan doen. En anderzijds is het belangrijk om oog te houden voor het persoonlijke vlak. Het is namelijk best heftig wat zo’n crisis met jouw team doet: familie van medewerkers die door het coronavirus overlijden, mensen die last hebben van eenzaamheid en werkende ouders die thuiswerken met drie kinderen.

Meer dan ooit waardeer je de koffiemomentjes, waarbij je een collega een hart onder de riem kunt steken. Dit probeer je nu te ondervangen door een vrijdagmiddagborrel via MS-Teams of door collega’s te stimuleren elkaar even te bellen voor een praatje. In deze coronaperiode leer je wat belangrijk is. De opgave is dit in de juiste balans een plek te geven na deze periode."