OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Tessa van Doremaele (Alliander): "We bereiden nieuwe medewerkers nu anders voor op het werk voor de energietransitie"

Tessa van Doremaele, Programmamanager Maakbaarheid bij Alliander: "Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er binnen ons bedrijf heel veel veranderingen doorgevoerd. Voor de werkzaamheden buiten geldt dat we werken volgens het protocol 'Samen veilig doorwerken', dat tot stand kwam in samenwerking tussen de Rijksoverheid, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en een aantal andere partijen uit de sector. Het bevat handreikingen voor de bouw- en technieksector over veilig doorwerken in deze tijd, zodat het werk zoveel mogelijk doorgaat en tegelijkertijd de gezondheid van medewerkers en klanten beschermd is."

Foto Tessa - 930px staand

"Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM. Collega's die op kantoor werken, werken zoveel als mogelijk thuis. Alliander zet onder meer videobellen en webinars in om het werk doorgang te laten vinden. Ook sollicitatieprocedures en klantgesprekken worden in toenemende mate op deze manier georganiseerd.

Vanaf het begin van deze situatie schonken we via onder andere webinars ook aandacht aan vragen zoals: 'Hoe verloopt het werk buiten?', 'Hoe gaan we met elkaar en de bewoners in de wijken om?'. Maar ook: 'Hoe organiseren we ons werk, hoe maken we beleid, plannen en hoe kunnen we blijven doorwerken?' Het werk voor Alliander loopt natuurlijk ook tijdens de coronatijd gewoon door. Als onderdeel van een vitale sector zorgen wij ervoor dat mensen voorzien blijven van elektriciteit.

Ondanks de coronacrisis staat er nog steeds veel werk op stapel en is er nog steeds behoefte aan technisch personeel. De organisatie heeft snel geschakeld om alle sollicitaties online te doen en om nieuwe medewerkers op een andere manier te begroeten. Er is een crisisteam ingesteld om alle uitdagingen te tackelen."

'Als Alliander zijn we doorgegaan met wat we al deden; de koers is door corona niet gewijzigd.
De manier waarop we werken uiteraard wel. We staan nadrukkelijk stil bij hoe we ons werk zo veilig mogelijk kunnen doen, zowel voor onze medewerkers als onze klanten.'

Tessa: "Het is mooi om te zien hoe snel we digitaal zoveel hebben kunnen organiseren. We bieden opleidingen nu digitaal aan en hele sollicitatieprocedures verlopen ook zo. Door deze werkwijze besparen we veel tijd bij de eerste screening van de sollicitanten. Soms zou je wel even iemand fysiek willen spreken, maar dat kan nu even niet. We denken creatief na hoe we de zaken organiseren, zoals inwerkprogramma’s en een omscholingsproject voor statushouders, zodat de programma’s kunnen doorlopen."

logo-Alliander-300-px

Tessa vervolgt: "Veel sectoren hebben het nu zwaar, maar de energietransitie kan voor technische mensen een kans zijn om aan een nieuw carrièreperspectief te werken. Wij bekijken of andere profielen bij het werk van Alliander passen. 'Wat vraagt dit van onze opleidingsprogramma’s?', 'Wat brengen kandidaten al mee?'; dit zijn vragen waarmee wij ons mee bezighouden. We werken graag samen met andere bedrijven en sectoren: 'Hoe kunnen we mensen behouden voor het werk of hen door training en opleiding klaarstomen voor de werkzaamheden die door de energietransitie nog op ons afkomen. We denken na over de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak. En hoe loopbaanpaden er binnen de sector uit kunnen zien."
 
"De medewerkers van Alliander kunnen een beroep doen op het 'Duurzaam Inzetbaarheidsbudget', om ook in deze coronatijd fit en vitaal te blijven. Sommige activiteiten, zoals het bezoeken van scholen in verband met de jongerenprogramma’s, zijn even 'on hold' gezet. Wel organiseren we op dit moment webinars voor bijvoorbeeld monteurs om met ons en ons werk kennis te kunnen maken. We blijven ons naar de toekomst toe richten op jongeren, om hen te laten zien dat de sector netbeheer een hele mooie sector is om in te werken."