Platform voor Duurzame Inzetbaarheid ('Tiptrack')

In 2019 is in gezamenlijk overleg tussen werkgevers en werknemers, gekozen voor een sectoraal, digitaal Platform DI. Dit platform bestaat uit een desktop-versie en een app voor uw medewerkers, waarmee zij praktisch en concreet aan de slag kunnen met hun duurzame inzetbaarheid.

iconen_vs2 - 930px


Door gebruik van deze tool verkrijgen zij inzicht in hun ontwikkelgebieden en ontwikkelen zij intenties om hierop actie te ondernemen en kunnen zij aankopen doen in de 'Tiptrack Shop' voor ondersteuning (ontwikkeling, training en coaching).

Het in de cao afgesproken 'Persoonlijke Ontwikkelings Budget' voor medewerkers, kan gekoppeld en doelgericht besteed worden. In 'Tiptrack' zitten ook veel gratis testen, tools en talloze lagen gerichte informatie over de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid.

Binnen dit project staat de implementatie van 'Tiptrack' centraal. Het biedt de deelnemende bedrijven mogelijkheden voor maatwerk, die past bij de eigen visie, de cultuur, het tempo en zelfs de inhoud van het materiaal in de shop. Met dit platform brengt u duurzame inzetbaarheid permanent onder de aandacht bij uw werknemers en worden zij gestimuleerd om zelf de regie te nemen en te werken aan hun toekomst.

Belangrijke downloads voor werkgevers
In onderstaande factsheet over het Platform DI zijn de belangrijkste onderdelen voor de implementatie samengevat. Tijdens bedrijfsbezoeken worden deze met u besproken en kunt u aantal keuzes maken. Uit de werkgevershandleiding wordt duidelijk hoe u de communicatie met uw werknemers kunt organiseren.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit project of wilt u er snel mee aan de slag? Neemt u dan contact op met Andrea van de Velde, programmamanager Duurzame Inzetbaarheid.