Platform voor Duurzame Inzetbaarheid ('Tiptrack')

In 2019 is in gezamenlijk overleg tussen werkgevers en werknemers, gekozen voor een sectoraal, digitaal platform DI. Dit platform bestaat uit een desktop versie en een app voor uw medewerkers, waarmee zij praktisch en concreet aan de slag kunnen met duurzame inzetbaarheid.

icoontjes met verkorte titels - 930px

Door gebruik van deze tool verkrijgen zij inzicht in hun ontwikkelgebieden, ontwikkelen zij intenties om hier actie op te ondernemen en kunnen zij aankopen doen in de 'Tiptrack Shop' voor ondersteuning (ontwikkeling, training en coaching).

Het in de cao afgesproken 'Persoonlijke Ontwikkelings Budget' voor medewerkers, kan gekoppeld en doelgericht besteed worden. In 'Tiptrack' zitten ook veel gratis testen, tools en talloze lagen gerichte informatie over de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid.

Binnen dit project staat de implementatie van 'Tiptrack' centraal. Het biedt de deelnemende bedrijven mogelijkheden voor maatwerk, die past bij de eigen visie, de cultuur, het tempo en zelfs de inhoud van het materiaal in de shop. Met dit platform brengt u duurzame inzetbaarheid permanent onder de aandacht bij uw werknemers en worden zij gestimuleerd om zelf de regie te nemen en te werken aan hun toekomst.

Belangrijk voor werkgevers!

In onderstaande factsheet over het Programma DI zijn de belangrijkste onderdelen voor de implementatie van het 'Platform DI' samengevat. Tijdens bedrijfsbezoeken worden deze met u besproken en zijn er in de projectorganisatie een aantal voorkeuren aangegeven. Maar elk bedrijf kan voor een aantal onderwerpen zelf keuzes maken.

Download de factsheet 'Programma DI' (pdf)

Meer weten?
Heeft u vragen over dit project of wilt u er snel mee aan de slag? Neemt u dan contact op met Andrea van de Velde, projectmanager Duurzame Inzetbaarheid.

Bereikte mijlpalen

schema samenhang DI en platform - 930px


Hieronder volgt in chronologische volgorde de stand van zaken

  • 22-04-2020: ondertekening contract voor samenwerking in een digitaal platform voor duurzame inzetbaarheid

    Samen met vertegenwoordigers vanuit de bedrijven heeft het O&O fonds PLb het platform 'Tiptrack' geselecteerd en aangeschaft. Tegen een kleine investering kunnen bedrijven in de sector gebruikmaken van het platform en per medewerker een Persoonlijk OntwikkelingsBudget van 500 euro per jaar beschikbaar stellen.

  • 11-02-2020: Kick-off 'Duurzaam & Digitaal Platform DI'

    Voor de leden uit de sector Energie PLb werkt het O&O fonds PLb aan voorbereidingen voor een 'Duurzaam & Digitaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid' (DDPDI). Tijdens deze bijeenkomst werden zij geïnformeerd over de mogelijkheden die het nieuwe online platform biedt aan de werknemers én de werkgevers. Ook kader- en bestuursleden van de vakbonden werden hiervoor uitgenodigd.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager Duurzame Inzetbaarheid.