Onderzoek naar eigenaarschap op DI en competentieontwikkeling

Binnen het Programma DI worden er verschillende onderzoeken gedaan. In maart 2021 starten we met een effectmeting die onder medewerkers in de sector PLb wordt uitgezet. Hiermee bepalen we de mate waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en de factoren die het bevorderen of hen juist belemmeren om eigenaarschap te nemen op hun duurzame inzetbaarheid.

van-a-naar-b

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de competentieontwikkeling binnen de sector. Daarbij wordt gekeken welke competenties en vaardigheden de medewerkers in de toekomst nodig hebben. En welke kloof er straks ontstaat met de huidige skills. Ook kijken we welke concrete acties er genomen moeten worden om deze 'skills gap' te verminderen.

Effectmeting
De effectmeting bestaat uit twee korte schriftelijke enquêtes, die aan het begin van 2021 (een nulmeting) en aan het begin van 2022 (een effectmeting) afgenomen worden onder de werknemers van bedrijven in de sector PLb. Deze enquêtes geven inzicht in de mate waarin medewerkers de eigen regie nemen op hun duurzame inzetbaarheid en de mate waarin de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers gedurende het jaar is veranderd. Hiermee bepalen we de mate waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en de factoren die het bevorderen of hen juist belemmeren om eigenaarschap te nemen op hun duurzame inzetbaarheid.

Wil je meer weten over dit effectonderzoek? Neem dan contact op met prof.dr. Tinka van Vuuren, telefoon: (06) 104 529 59.

Actieonderzoek 'Skills van de toekomst' binnen de sector PLb
Samen met vakmensen, HR-professionals en experts wordt in dit project gewerkt aan concrete oplossingen voor het overbruggen van de kloof tussen de skills van nu en de skills van de toekomst, die vakmensen in de sector nodig hebben. Het actieonderzoek wordt uitgevoerd door middel van interviews, co-creatiebijeenkomsten en een toekomstscenario-analyse. Interviews worden gehouden met HR-professionals, teamleiders, OR-leden en technische vakmensen met (vitale) functies.

Een expertgroep van wetenschappers denkt mee met het onderzoek:

 • Fabian Dekker (Erasmus Universiteit EUR), arbeidssocioloog SEOR
 • Bernold Nieuwesteeg (EUR), director Centre for the law and economics of cyber security
 • Jos Sanders (HAN), lector Leven Lang Leren
 • Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement
 • Ton Wilthagen (Tilburg University), hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt

  Heb je interesse om mee te doen of wil je meer weten over het actieonderzoek? Neem dan contact op met Itzél Zuiker (CrossOver) telefoon: (06) 397 149 66.

  Download de onepager 'Skills van nu en de toekomst' (pdf)

Wat leveren de onderzoeken op?

 • Inzicht in de duurzame inzetbaarheid en het effect van de inzet van communicatie over duurzame inzetbaarheid en interventies op sector- en bedrijfsniveau (voor werkgever en werknemer);
 • Inzicht in de factoren waardoor werknemers in beweging komen om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en interventies op sector- en bedrijfsniveau (voor werkgever en werknemer);
 • Inzicht in de competenties en vaardigheden die aanwezig zijn bij medewerkers in de sector PLb en die in de toekomst nodig zijn;
 • Een rapportage (infographic) en een presentatie met heldere kerninzichten met betrekking tot de 'skills gap' (onderzoeksresultaten de duurzame inzetbaarheid van medewerkers);
 • Concrete adviezen om tot het leren van skills aan te zetten, waarmee het O&O fonds PLb en de bedrijven per direct en in de toekomst verder kunnen;
 • Concrete adviezen voor versterking van het eigenaarschap op duurzame inzetbaarheid door werknemers, waarmee het O&O fonds PLb en de bedrijven per direct en in de toekomst verder kunnen;
 • Bewustwording bij alle betrokkenen: werkgevers, leidinggevenden én werknemers.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit project of wilt u er snel mee aan de slag? Neemt u dan contact op met Andrea van de Velde, programmamanager Duurzame Inzetbaarheid.