Onderzoek naar het werk van de toekomst en de mate van duurzame inzetbaarheid

Binnen het Programma DI hebben er in 2021 binnen de sector PLb twee onderzoeken plaatsgevonden:

van-a-naar-b
 1. Kwantitatief onderzoek
  In maart 2021 is gestart met een nulmeting. Deze nulmeting bestond uit een korte schriftelijk enquete die is uitgezet onder de werknemers van bedrijven binnen de sector PLb.
  Hierbij is ingegaan op de mate waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en de factoren die het bevorderen of hen juist belemmeren om eigenaarschap te nemen op hun duurzame inzetbaarheid.

 2. Kwalitatief onderzoek
  Van november 2020 tot maart 2021 is een actieonderzoek gehouden over het werk van de toekomst binnen de sector. Voor het onderzoek. zijn ruim 40 vakmensen, leidinggevenden & managers, OR leden en het HR management geïnterviewd en zijn er twee co creatiesessies georganiseerd om met elkaar de beelden aan te scherpen.

Een expertgroep van wetenschappers denkt mee met het onderzoek:

 • Fabian Dekker (Erasmus Universiteit EUR), arbeidssocioloog SEOR;
 • Bernold Nieuwesteeg (EUR), director Centre for the law and economics of cyber security;
 • Jos Sanders (HAN), lector Leven Lang Leren;
 • Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement;
 • Ton Wilthagen (Tilburg University), hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt.

Download het onderzoeksverslag (pdf); het resultaat van beide onderzoeken.

Meer weten?
Heeft u vragen over het onderzoek en/of het onderzoeksverslag, neem dan contact op met Andrea van de Velde, programmamanager Duurzame Inzetbaarheid.