Onderzoek naar eigenaarschap op DI en competentieontwikkeling

Binnen het Programma DI worden er verschillende onderzoeken gedaan. In maart 2021 startten we met een effectmeting die onder medewerkers in de sector PLb wordt uitgezet. Hiermee bepalen we de mate waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en de factoren die het bevorderen of hen juist belemmeren om eigenaarschap te nemen op hun duurzame inzetbaarheid.

van-a-naar-b

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de competentieontwikkeling binnen de sector. Daarbij wordt gekeken welke competenties en vaardigheden de medewerkers in de toekomst nodig hebben. En welke kloof er straks ontstaat met de huidige skills. Ook kijken we welke concrete acties er genomen moeten worden om deze 'skills gap' te verminderen.

Effectmeting
De effectmeting bestaat uit twee korte schriftelijke enquêtes, die aan het begin van 2021 (een nulmeting) en aan het begin van 2022 (een effectmeting) afgenomen worden onder de werknemers van bedrijven in de sector PLb. Deze enquêtes geven inzicht in de mate waarin medewerkers de eigen regie nemen op hun duurzame inzetbaarheid en de mate waarin de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers gedurende het jaar is veranderd. Hiermee bepalen we de mate waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en de factoren die het bevorderen of hen juist belemmeren om eigenaarschap te nemen op hun duurzame inzetbaarheid.

Wil je meer weten over dit effectonderzoek? Neem dan contact op met prof.dr. Tinka van Vuuren, telefoon: (06) 104 529 59.

Actieonderzoek 'Skills van de toekomst' binnen de sector PLb
Samen met vakmensen, HR-professionals en experts wordt in dit project gewerkt aan concrete oplossingen voor het overbruggen van de kloof tussen de skills van nu en de skills van de toekomst, die vakmensen in de sector nodig hebben. Het actieonderzoek wordt uitgevoerd door middel van interviews, co-creatiebijeenkomsten en een toekomstscenario-analyse. Interviews worden gehouden met HR-professionals, teamleiders, OR-leden en technische vakmensen met (vitale) functies.

Een expertgroep van wetenschappers denkt mee met het onderzoek:

  • Fabian Dekker (Erasmus Universiteit EUR), arbeidssocioloog SEOR
  • Bernold Nieuwesteeg (EUR), director Centre for the law and economics of cyber security
  • Jos Sanders (HAN), lector Leven Lang Leren
  • Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement
  • Ton Wilthagen (Tilburg University), hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt

    Heb je interesse om mee te doen of wil je meer weten over het actieonderzoek? Neem dan contact op met Itzél Zuiker (CrossOver) telefoon: (06) 397 149 66.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit project of wilt u er snel mee aan de slag? Neemt u dan contact op met Andrea van de Velde, programmamanager Duurzame Inzetbaarheid.