Ontwikkeling en uitvoering van interventies

Om duurzame inzetbaarheid bij werkgevers én werknemers een extra impuls te geven heeft het O&O Fonds PLb het Programma DI ingezet. Dit gebeurt in samenwerking met de sociale partners, want het gaat hier om afspraken die vanuit de cao gemaakt zijn.

icon_ontwikkeling_small

Binnen het programmaonderdeel 'Ontwikkeling en uitvoering van interventies' worden er momenteel een aantal interventies ontwikkeld die sectoraal ingezet kunnen worden. Ook kunnen individuele PLb-bedrijven gebruikmaken van de ESF-subsidie 'Klaarstomen voor de energietransitie'.

Meer informatie over subsidies voor duurzame inzetbaarheid

Ontwikkeling van sectorale DI-activiteiten
Binnen de projectorganisatie en de Werkgroep DI wordt gekeken naar de mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid nadrukkelijker op de agenda te krijgen in de de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers. In de maanden april en mei 2021 worden er partijen geselecteerd die leidinggevenden en de werknemers hierin kunnen ondersteunen.

Planning

  • in april en/of mei 2021 vinden er selectiegesprekken plaats;
  • in augustus en/of september 2021 ontvangen de bedrijven een aanbod voor deelname.

Wil je meepraten in de Werkgroep DI, meld je dan aan bij Andrea van de Velde, programmamanager Duurzame Inzetbaarheid voor de O&O fondsen.