Ontwikkeling en uitvoering van interventies

Om duurzame inzetbaarheid bij werkgevers én werknemers een extra impuls te geven heeft het O&O Fonds PLb het Programma DI ingezet. Dit gebeurt in samenwerking met de sociale partners, want het gaat hier om afspraken die vanuit de cao gemaakt zijn.

icon_ontwikkeling_small

Binnen het programmaonderdeel 'Ontwikkeling en uitvoering van interventies' worden er momenteel een aantal interventies ontwikkeld die sectoraal ingezet kunnen worden. Ook kunnen individuele PLb-bedrijven gebruikmaken van de ESF-subsidie 'Klaarstomen voor de energietransitie'.

Meer informatie over subsidies voor duurzame inzetbaarheid

Ontwikkeling van sectorale DI-activiteiten
Binnen de projectorganisatie en de Werkgroep DI is er gekeken naar mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid nadrukkelijker op de agenda te krijgen in de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers.

In oktober tot december 2021 vinden er pilottrainingen plaats, die gericht zijn op de rol van de leidinggevende om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen. Deze trainingen worden georganiseerd vanuit het trainingsbureau BROUT. De training wordt in december 2021 of januari 2022 geëvalueerd en dan wordt er gekeken of deze breder binnen de sector kan worden ingezet.

Lees meer over deze training (pdf)

Leaflet training Brout (pdf)

Naast de training voor leidinggevenden vindt er een inspiratiesessie voor alle medewerkers in de sector PLb plaats. Ook dit is een pilot, die na voldoende deelname en een goede beoordeling breder in gezet kan worden.

Lees meer over de inspiratiesessie (externe website voor aanmelding)

Wil je meepraten in de Werkgroep DI, meld je dan aan bij Andrea van de Velde, programmamanager Duurzame Inzetbaarheid voor de O&O fondsen.