Opleidingsmateriaal voor energieproductiecentrales

Ondanks de sluiting van de kolencentrales in 2025 (Hemweg- en Amercentrale) en de vier moderne centrales in 2030 is er binnen de bedrijven een grote behoefte aan opleidingsmateriaal.

De mobiliteit binnen deze centrales met de sluiting in het vooruitzicht is groot. Om de instroom en zij-instroom in een korte opleidingstijd te kwalificeren is er een hoge urgentie om leermateriaal specifiek voor de centrales samen te stellen, dan wel te ontwikkelen.

De vertegenwoordigers van de energieproductiecentrales hebben aan het onderwerp stoomketels de hoogste prioriteit gegeven. Vanwege de hoge urgentie is het O&O fonds PLb gestart met de ontwikkeling van de module 'stoomketels'. Hoewel dit te ontwikkelen leermateriaal in principe geschikt is voor zelfstudie, wordt ook de ondersteuning klassikaal of op afstand geregeld. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de vakdocenten uit de bedrijven.

Na het gereedkomen van de module 'stoomketels' volgen de volgende modules:

  • thermodynamica
  • stoomturbines
  • gasturbines
  • electrotechniek (inclusief generatoren en transfermotoren)

Meer weten?
Wenst u meer informatie over deze opleiding, neemt u dan contact op met Bart van Eggelen.