Veiligheidsvoorschrift Warmte (VeWa)

'VeWa' is ontwikkeld om invulling te geven aan de betreffende bepalingen van de Arbowetgeving. Het voorschrift draagt bij aan procesmatig en veilig werken met warmtevoorzieningssystemen.

De instructie VeWa is een veiligheidsvoorschrift voor de bedrijfsvoering van warmte- voorzieningssystemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van/bij warmtebedrijven. Deze bedrijfsvoering is inclusief de werkzaamheden aan, met of nabij die warmtevoorzieningssystemen die in opdracht van de warmtebedrijven worden uitgevoerd.

Doelgroep
VeWa is derhalve bedoeld voor werknemers van warmtebedrijven én voor aannemers en installateurs die voor deze bedrijven werken.

Is de instructie VeWa verplicht?
De volledige instructie van een dag is verplicht voor:

  • examenkandidaten die niet eerder een VeWa-certificaat hebben behaald,
  • personen van wie het certificaat langer dan een jaar is verlopen.

Verder mag het examen niet eerder dan zeven kalenderdagen na de instructie worden afgelegd.

In geval van een herhalingsinstructie volstaat het als de kandidaat de e-learning oppakt, het VeWa-document leest of de instructie van een collega krijgt. Direct aansluitend mag de toets worden afgenomen.

 
Instructiematerialen
Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een intaketoets: elke monteur met een bepaalde aanwijzing krijgt een toets, waarmee hij zijn kennisniveau kan vaststellen. De intredetoetsen kunnen zowel online als klassikaal worden gebruikt. Aan het einde van de intredetoets krijgt de gebruiker een ontwikkeladvies.
  • Voor de veiligheidswerkinstructies (VWI’s) zijn er casussen waarmee de gebruikers via beeld, video’s en vragen de instructie eigen kan maken.

Erkende opleiders
De VeWa-instructie kan worden gevolgd bij de volgende opleidingsbureaus:

Gelderpoort Opleidingscentrum (Hattem): e-mail, telefoon: (038) 443 14 56

KWR Exergie (Purmerend): e-mail, telefoon: (0299) 76 90 51 of (06) 532 506 66

OCNED, Opleidingscentrum Nederland (Dronten), e-mail, telefoon: (0321) 33 90 64

Ponsioen Opleiding en Advies (Helmond): e-mail, telefoon: (06) 452 087 42

Tesi (Breda), e-mail, telefoon: (076) 543 08 11

Erkende examenbureaus
Het afnemen van de VeWa-toets kan uitsluitend worden gedaan door een van de drie erkende bureaus:

Stichting Examenburo Excent (Breda): e-mail, telefoon: (076) 564 07 04

IBEX, Instituut voor Beroepsexamens (Nieuwegein): e-mail, telefoon: (088) 998 30 34

ITV, Instituut voor Technische Vakexamens (Kollum), e-mail, telefoon: (088) 636 31 11

Werkwijze online toetsen
De examenbureaus beschikken over online toetsen, waarbij de vragen at random uit een itembank worden gehaald. De uitslag van de toets is snel bekend; kandidaten kunnen hun resultaten al na één dag online bekijken.

De bureaus hebben tevens de beschikking over de toets-historie van de door hen geëxamineerde kandidaten.

VeWa-certificaat
De ingangsdatum van het certificaat is de datum waarop de toets met succes is afgelegd. Het certificaat vervalt drie jaar later.

Kosten opleidingsmaterialen
De opleidingsmaterialen zijn ontwikkeld met een financiële bijdrage van het O&O fonds PLb. Medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten bij de WENB kunnen gratis gebruik maken van de materialen.

Bedrijven die niet zijn aangesloten bij de WENB betalen 55 euro (ex btw) per uitgegeven VeWa-certificaat.
 
Meer informatie?
Het geselecteerde toetssysteem komt van leverancier Andriessen. Het is ingeregeld naar de wensen van de warmtebedrijven en omvat alle bestaande toetsen.

Meer informatie over de VeWa-regelgeving (website Energie Nederland)

U kunt ook contact opnemen met Bart van Eggelen, beleidsadviseur vanuit het O&O fonds PLb.