Programma Duurzame Inzetbaarheid

Het O&O fonds PLb heeft voor de komende jaren, samen met de cao-partijen, een eigen 'Programma DI' ontwikkeld. Dit is een initiatief van de sociale partners binnen de sector PLb.

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden is cruciaal voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen, nu en in de toekomst. Met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de continue veranderingen op de werkvloer door voortschrijdende technologie, nieuwe inzichten en werkwijzen, is het noodzakelijk dat werknemers 'fit voor de job' blijven. Zowel binnen uw bedrijf als daarbuiten.

  • Werknemers hebben daarin zelf een grote rol, want zij moeten blijven leren, ontwikkelen en werken aan een goede gezondheid.
  • De rol van de werkgevers: hun medewerkers hierin te stimuleren en te faciliteren. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Met dit programma wil het O&O fonds PLb in de komende jaren, samen met de sociale partners, duurzame inzetbaarheid een extra impuls geven binnen de sector. De gezamenlijke ambitie: te realiseren dat werknemers eigenaarschap voelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Het programma DI ondersteunt de werkgevers in hun faciliterende en stimulerende rol door hen projecten aan te bieden waaraan zij kunnen deelnemen.

witte-logo-balken_4.2

Doelstellingen van het Programma DI

Programma DI voor sector PLb - 930px

De cao-partijen hebben de volgende doelstellingen benoemd om bovenstaande ambitie waar te maken:

  1. Bewustwording creëren bij werknemers en leidinggevenden dat duurzame inzetbaarheid voor een ieder van belang is. Inzetbaar zijn is de nieuwe zekerheid voor werknemers. Door te investeren in je inzetbaarheid vergroot je je eigen arbeidsmarktwaarde.
  2. Faciliteren van werknemers door actief middelen aan te bieden die inzicht geven in hun employability, vitaliteit en arbeidsvermogen en die het eigenaarschap en de eigen regie van werknemers op hun duurzame inzetbaarheid vergroten.

Download de afbeelding hiernaast (pdf)

Projecten binnen programma Duurzame Inzetbaarheid
Binnen het programma zijn vier projecten benoemd die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en stimuleren van het nemen van eigen regie:

Download onepager projecten Programma DI

Vragen over duurzame inzetbaarheid?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea van de Velde, programmamanager DI.