Thema Opleiden en ontwikkelen

Scholing, opleiding en loopbaanontwikkeling binnen de bedrijven staan centraal. De O&O fondsen leveren hun bijdrage aan dit thema door het inkopen van trainingen, opleidingscriteria en ontwikkeltools. Met de bedrijven worden de gebruikerservaringen gedeeld en wordt vastgesteld hoe we met de opleidingsmiddelen het rendement van leren kunnen vergroten.

Voor de instroom van vakbekwame medewerkers gaan de O&O fondsen samenwerkingsverbanden aan met het beroepsonderwijs. Door samen opleidingsprogramma's te ontwikkelen sluit het beroepsonderwijs beter aan op de vakbekwaamheidseisen van de sectoren.

De ontwikkeling van medewerkers vindt plaats door aandacht te hebben voor hun motivatie, de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en hun gezondheid. In deze benadering hebben medewerkers een eigen verantwoordelijkheid, maar kan de manager hen stimuleren of helpen.

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn voldoende productief, kunnen en willen werken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Om duurzaam inzetbaar te blijven zullen medewerkers aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: gemotiveerd en betrokken zijn, fit en gezond zijn en zich blijven ontwikkelen (een leven lang leren).

Bijdragen van de O&O fondsen
De O&O fondsen dragen hieraan bij door het opstellen van beleid door de bedrijven, het ontwikkelen en financieren van bedrijfsprojecten die de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers (ook in het kader van duurzame inzetbaarheid) bevorderen.

Vragen over opleiding en ontwikkeling?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adamien van Barneveld.