Projecten van de O&O fondsen

Onze O&O fondsen werken momenteel voor vijf sectoren. Voor elke sector is een apart fonds opgericht, dat specifieke projecten initieert, aanstuurt en begeleidt.

Een beeld van de projecten
De projecten zijn in het algemeen gericht op het bevorderen van de instroom, de doorstroom en de uitstroom van medewerkers. Vooral in de doorstroomfase is voor bedrijven veel winst te behalen als gestreefd wordt naar duurzame inzetbaarheid.

De projecten voor de sectorfondsen
Maakt u een keuze uit onderstaande links om meer te lezen over de projecten die wij voor de sectoren hebben opgezet.

Projecten van het O&O fonds GEO: voor bedrijven die zich bezighouden met de verwerking van afval en het leefbaar houden van de omgeving, voorheen: de sector 'AMb'

Projecten van het O&O fonds NWb: voor de energienetwerkbedrijven

Projecten van het O&O fonds PLb: voor de energieproductie- en -leveringsbedrijven

Projecten van het O&O fonds KTb: voor de kabel- en telecombedrijven

Projecten van het O&O fonds Wb (naar de website van werkgeversvereniging voor de drinkwaterbedrijven (WWb)