Projecten van de O&O fondsen

De O&O fondsen werken momenteel voor vijf sectoren. Daartoe zijn er aparte fondsen in het leven geroepen, die voor elke sector specifieke projecten initiëren, aansturen en begeleiden.

Een beeld van de projecten
De projecten zijn in het algemeen gericht op het bevorderen van de instroom, de doorstroom en de uitstroom van medewerkers. Vooral in de doorstroomfase is voor bedrijven veel winst te behalen als gestreefd wordt naar duurzame inzetbaarheid.

De projecten voor de sectorfondsen
Maakt u een keuze uit onderstaande links om meer te lezen over de projecten die wij voor de sectoren hebben opgezet.

Projecten O&O fonds GEO (grondstoffen, energie en omgeving, voorheen: afval- en milieubedrijven, AMb)

Projecten O&O fonds NWb (energie netwerkbedrijven)

Projecten O&O fonds PLb (energie productie- en leveringsbedrijven)

Projecten O&O fonds KTb (kabel- en telecombedrijven)

Projecten O&O fonds WWb (website waterbedrijven)