OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDSEN VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM EN AFVAL & MILIEUBEDRIJVEN (GEO)

Projecten van de O&O fondsen

Onze O&O fondsen werken momenteel voor vijf sectoren. Voor elke sector is een apart fonds opgericht, dat specifieke projecten initieert, aanstuurt en begeleidt.

De projecten zijn in het algemeen gericht op het bevorderen van de instroom, de doorstroom en de uitstroom van medewerkers.

Projecten van het O&O fonds GEO voor de afval- en milieubedrijven

Projecten van het O&O fonds NWb voor de energienetwerkbedrijven

Projecten van het O&O fonds PLb voor de energieproductie- en -leveringsbedrijven

Projecten van het O&O fonds KTb voor de kabel- en telecombedrijven

Projecten van het O&O fonds Wb voor de drinkwaterbedrijven